FB ICORN
Literary Corner
Obrazi miru

Ob 50. obletnici Blejskih srečanj smo izdali izbor pesmi članov svetovnih centrov PEN, ki se redno udeležujejo naših srečanj. Knjižica je čudovit pogled nazaj in popotnica za naprej.

Drugačnost bogati

DRUGAČNOST BOGATI: GLOBINE MORJA

Globina drugačnosti je neskončna. Če bi jo poskušali oceniti, je tako, kakor če bi hoteli prešteti in primerjati vse kapljice vode v morju. Nemogoče. In prav kapljice lahko kljub svoji raznolikosti in zaradi trdne povezanosti tvorijo morja in oceane.

Sovražni govor je vojna napoved

SOVRAŽNI GOVOR JE VOJNA NAPOVED

 

 

Če bi se že v uvodu dotaknila starega slovenskega pregovora Beseda ni konj, bi kaj hitro razbila pomen in realnost tega pregovora. Besede lahko strejo močen oklep in razbijejo še tako trdno grajen zid posameznikove  samopodobe. Povzročijo lahko boleče rane, po katerih je zdravljenje še zahtevnejše. Pogosto se zarijejo v našo notranjost in tam ostanejo za veliko časa, do takrat ko smo pač pripravljeni iti naprej. Velikokrat se pretvarjamo, da ne bolijo, vendar imajo besede moč, predvsem zato, ker jim slepo verjamemo ali pa se bojimo, da jim bodo verjeli drugi.

Drugačnost bogati

Drugačnost bogati

 

Drugačnost je del našega vsakdana in del vsakega od nas. Čeprav to pogosto želimo prikriti, da bi zadovoljili našo potrebo po pripadnosti, smo drugačni čisto vsi. Večino svojega življenja mislim, da je drugačnost slaba in manjvredna. Hvala, zloglasni mediji!

 
Sovražni govor je vojna napoved

Sovražni govor je vojna napoved

 

Tišina. Nemočno vstanem, da ne bom drugačna, da ne bom izstopala, da ne bom predrzna.

 

»Jutro!« vpeljano prečesa razred učitelj zgodovine. Razvaljenih obrazov za klopmi ne spregleda. »Druga svetovna vojna!« še enkrat, tokrat z dvakratno mero entuziazma, maha pred tablo, a še vseeno premalo zanimivo, da bi me pritegnil.

 

Skoraj neopazno pogledam skozi okno. V daljavi takoj opazim nevihto. Čudno – ko pa je še včeraj pripekalo sonce.

 
SARAJEVO

v knjižnici že dva tisoč let knjige načrti
v plamenih liste odnaša iz spomina veter
črke in strani zleplja kri v otrplih prstih

 

Veno Taufer: VUKVAR

I had an apparition of Vukovar and I took a walk for a few
    streets -
around the block - with my hands frozen - up to the tobacco shop
and on returning I thought so that's the way they used

Events
No Events!
A A  

Members

Babnik Gabriela
Blatnik Andrej
Brejc Tomaž
Brvar Andrej
Cvetko Vah Karin
Černe P. Urška
Detela Andrej
Drev Miriam
Duša Valentin
Frbežar Ivo
Fridl J. Ignacija
Gajšek Vladimir
Glavan Polona
Golja Marko
Grobevšek Bojan
Grošelj Nada Marija
Haderlap Maja
Hanžek Matjaž
Hribar Tine
Ilich Iztok
Jazbec Milan
Jelinčič Dušan
Jenšterle Marko
Jereb Elza
Jezernik Jerneja
Jovanovič Klarisa
Jus Ksenja
Kocijančič Gorazd
Kolmanič Karolina
Komat Anton
Komelj Milček
Košir Manca
Košuta Miran
Košuta Miroslav
Kovač Edvard
Kovačič Peršin Peter
Kovačič Vladimir
Kravos Bogomila
Kravos Marko
Kuhar Peter
Kušar Marjetka
Lipuš Cvetka
Matajc Vanesa
Maurer Neža
Moederndorfer Vinko
Mozetič Brane
Njatin B. Lela
Novak A. Boris
Novak Štokelj Dragica
Novak Maja
Osojnik Iztok
Osolnik Vladimir Mirko
Oven L. Carmen
Paljk Jurij
Peršak Tone
Petrič Tanja
Pintarič Miha
Podlogar Gregor
Pogačnik Barbara
Poniž Denis
Potočnjak Dragica
Predan Vasja
Pregarc Aleksij
Pregl Kobe Tatjana
Pregl Slavk
Prunk Janko
Quaglia Renato
Repar Stanislava
Rudolf Franček
Simonišek Robert
Simoniti Barbara
Simoniti Iztok
Simoniti Veronika
Simonovič Ifigenija
Skrušny Jaroslav
Slapšak Svetlana
Sobočan Ana Marija
Sobočan Jelen Breda
Sosič Marko
Stergar Janez
Strojan Marjan
Stupica Lucija
Svetina Ivo
Šalamun-Biedrzycka Katarina
Šelih Alenka
Škamperle Igor
Škof Lenart
Štromar Gal Maja
Taufer Veno
Tratnik Suzana
Tuma Tanja
Umek Evelina
Urbanija Jože
Vascotto Patrizia
Verč Ivan
Vidmar Maja
Virk Jani
Vodopivec Peter
Zgonik Nadja
Zlobec Ciril
Zupanič Slavec Zvonka
Žabot Vlado

Honorary members:
Dimkovska Lidija
Luck Andrée
Osti JosipAdopted at the 79th World PEN Congress in Reykjavik, September 2013
Bled Manifesto of the Writers for Peace Committee
PEN International,the world’s leading association of writers, promotes a culture of peace based on freedom of expression, dialogue, and exchange. PEN is dedicated to linguistic and cultural diversity and to the vibrancy of languages and their cultures whether spoken by many or few.  PEN International’s Writers for Peace Committee has therefore approved this Manifesto calling for the universal right to peace, based on the Lugano Declaration for Peace and Freedom (1987), on the  Appeal of Linz Protesting Against the Degradation of the Environment (2009)  and on the Belgrade Declaration of the Writers for Peace Committee, approved at the 77th Congress of PEN International (September 2011).1. All individuals and peoples have a right to peace and this right should be recognised by the United Nations as a universal human right. 2. PEN promotes discussion and dialogue between writers from countries in conflict and across regions of the world where wounds are open and political will is unable to address tensions. 3. PEN seeks to bring together people from around the world through literature and discussion amongst writers and with the broad public. 4. PEN considers one of the world’s greatest challenges to be the transition from violence to debate, discussion and dialogue. We aim to be active participants in this progress promoting where necessary the principles of international law. 5. In order to achieve the conditions for peace, freedom of expression and creativity in all its forms must be respected and protected as a fundamental right so long as it respects all other basic human rights in accordance with the principles of the Universal Declaration of Human Rights.6. PEN acknowledges that it is of primary importance to be permanently committed to creating conditions that can lead to ending conflicts of all kinds. There is neither freedom without peace, nor peace without freedom; social and political justice is inaccessible without peace and freedom. 7. In order to achieve sustainable conditions for peace, PEN calls for the respect of the environment in conformity with the Rio Declaration on Environment and Development (1992). We condemn the excesses of technology and financial speculation that contribute to the impoverishment of a large part of the world’s population.  8.  PEN respects and defends the dignity of all human beings. PEN opposes injustice and violence wherever they are found, including oppression, colonisation, illegal occupation and terrorism.  9. In accordance with the principles of freedom of expression and justice, every individual or group involved in conflict has the right to demand non-violent solutions to conflict and should be free to petition and appeal to  international institutions and government authorities. 10. All children have the right to receive a comprehensive peace and human rights education.  PEN promotes the implementation of this right.
More ...