FB ICORN
Literarni kotiček
Obrazi miru

Ob 50. obletnici Blejskih srečanj smo izdali izbor pesmi članov svetovnih centrov PEN, ki se redno udeležujejo naših srečanj. Knjižica je čudovit pogled nazaj in popotnica za naprej.

Drugačnost bogati

DRUGAČNOST BOGATI: GLOBINE MORJA

Globina drugačnosti je neskončna. Če bi jo poskušali oceniti, je tako, kakor če bi hoteli prešteti in primerjati vse kapljice vode v morju. Nemogoče. In prav kapljice lahko kljub svoji raznolikosti in zaradi trdne povezanosti tvorijo morja in oceane.

Sovražni govor je vojna napoved

SOVRAŽNI GOVOR JE VOJNA NAPOVED

 

 

Če bi se že v uvodu dotaknila starega slovenskega pregovora Beseda ni konj, bi kaj hitro razbila pomen in realnost tega pregovora. Besede lahko strejo močen oklep in razbijejo še tako trdno grajen zid posameznikove  samopodobe. Povzročijo lahko boleče rane, po katerih je zdravljenje še zahtevnejše. Pogosto se zarijejo v našo notranjost in tam ostanejo za veliko časa, do takrat ko smo pač pripravljeni iti naprej. Velikokrat se pretvarjamo, da ne bolijo, vendar imajo besede moč, predvsem zato, ker jim slepo verjamemo ali pa se bojimo, da jim bodo verjeli drugi.

Drugačnost bogati

Drugačnost bogati

 

Drugačnost je del našega vsakdana in del vsakega od nas. Čeprav to pogosto želimo prikriti, da bi zadovoljili našo potrebo po pripadnosti, smo drugačni čisto vsi. Večino svojega življenja mislim, da je drugačnost slaba in manjvredna. Hvala, zloglasni mediji!

 
Sovražni govor je vojna napoved

Sovražni govor je vojna napoved

 

Tišina. Nemočno vstanem, da ne bom drugačna, da ne bom izstopala, da ne bom predrzna.

 

»Jutro!« vpeljano prečesa razred učitelj zgodovine. Razvaljenih obrazov za klopmi ne spregleda. »Druga svetovna vojna!« še enkrat, tokrat z dvakratno mero entuziazma, maha pred tablo, a še vseeno premalo zanimivo, da bi me pritegnil.

 

Skoraj neopazno pogledam skozi okno. V daljavi takoj opazim nevihto. Čudno – ko pa je še včeraj pripekalo sonce.

 
SARAJEVO

v knjižnici že dva tisoč let knjige načrti
v plamenih liste odnaša iz spomina veter
črke in strani zleplja kri v otrplih prstih

 

Veno Taufer: VUKVAR

I had an apparition of Vukovar and I took a walk for a few
    streets -
around the block - with my hands frozen - up to the tobacco shop
and on returning I thought so that's the way they used

Napovednik
Ni vpisanih dogodkov!
A A  

Pretekla srečanja

Srečanja  in teme

PIRAN

1.    9.-12.maj 1968    Združevalne vrednosti nasprotij

2.    10.-12.maj 1969    Umetnost: začetek ali konec?

3.    9.-11. maj 1970    Deus in machina – Deus ex machina

4.     7.-12. maj 1971    Zakaj pišemo? (Mednarodna konferenca PEN)
a)    Ustvarjalno pisanje kot subjektiven izraz ali kot sredstvo moralne ali socialne akcije
b)    Pisanje kot negacija smrti in pozabe. Trajnost kot kriterij vrednosti
c)    Literatura kot nadomestek za religijo ali moralne sisteme
d)    Ustvarjalno pisanje kot sredstvo za navezovanje človeških stikov skozi čas in prostor

5.     12.-15. maj 1972  

a) Literatura kot informacija
b) Literatura: od trivialnega do hermetičnega
c) Literatura: od nacionalnega k internacionalnemu

6.     15.-19.maj 1973    Kaj hočemo?
a)    Pisatelj in bralci
b)    Tehnika pisanja
c)    Pisateljevo izrazno sredstvo: ali samo materinščina ali več jezikov

7.     1.-5.oktober 1974    

a)  Literatura in protislovja sodobne civilizacije
b)  Teorija humanizma in praksa terorja v sodobnem svetu
c)  Mladi med apatijo in revoltom

8.     7. –11. maj 1975    Sodobna proza
a)    Roman
b)    Novela
c)    Esej

9.    26.-30.maj 1976    

a)  Dojemanje in ustvarjanje v literaturi
b)  Hermetična literatura
c)   Pisatelj: ideolog ali kronist

BLED

10.    11.-15. maj 1977    Nove alternative
a)    Pisatelj v svetu, ki se ruši
b)    Pisatelj v svetu, ki se gradi
c)    Pisatelj kot vez med svetovoma

11.    16.-20. maj 1978    Stiska sodobnega sveta in literatura
a)    Svoboda, red, anarhija, nasilje
b)    Ljubezen, erotika, seks, pornografija
c)    Oblikovna dovršenost, šokiranje, nič

12.     8. – 13. maj 1979    

a) Literatura – posredovalka novega univerzalizma    
b) Literatura – most med narodi

13.     6.  – 11. maj 1980    Avtor med kritiko in publiko (Mednarodna konferenca PEN)    
a)    Kritika in uspešnica
b)    Kritik kot ustvarjalec
c)    Kritik in kulturna politika

14.    13. – 17. maj 1981    Zavore pri pisateljskem delu
a)    Zunanje ovire
b)    Samocenzura
c)    Notranje ovire

15.    12.-16. maj 1982    Literatura – ideja – ideologija
a)    Literatura kot boj
b)    Literatura kot igra
c)    Literatura kot avantura

16.    16.-20. maj 1983    Resničnost sveta in umetniška resnica
a)    Manipulacija z resničnostjo in umetnost
b)    Oblikovanje resničnosti v umetnosti
c)    Publika kot funkcija umetniške resnice?

17.     4. – 8. maj 1984    Orwellovo leto 1984
a)    Zgodovinski spomin
 »Dan za dnem in skoraj minuto za minuto so preteklost posodabljali. Tako je bilo mogoče dokumentirano dokazati, da je vsaka napoved Partije pravilna....«
b)    Družbena struktura
»Na daljše obdobje je bila hierarhična družba mogoča le na temeljih revščine in nevednosti.«
c)    Človekov intimni svet
Julije nisem izdal«, je rekel. O'Brien ga je zamišljeno pogledal.«Ne!«, je rekel, »ne, to drži. Julije nisi izdal.«

18.    8.-12. maj 1985    Dedni sovražnik
a)    Nacionalno, etnično, rasno sovraštvo
b)    Socialna, razredna, ideološka sovraštva
c)    Osovraženo tujstvo, drugačnost, marginalnost

19.    7.-11.maj 1986    Kulturna identiteta malih narodov
a)    pod sodobnimi pritiski ideologij in velikih števil
b)    v primežu komunikacijskih sistemov in medijev
c)    v srednjeevropskem prostoru

20.    6.-10. maj 1987    Resnica literature in resnica zgodovine
a)    Literatura in resnica
b)    Zgodovina kot oblastnikova laž in literatura kot substitut zgodovinopisja
c)    Literatura kot oblikovalka zgodovinske zavesti

21.    11.-15. maj 1988    Pripadati manjšini – pripadati večini
a)    Manjšina: pomanjkljivosti in prednosti
b)    Od kod sovraštvo večine do manjšin?
c)    Pisatelji – duhovna manjšina?

22.    16.-20. maj 1989    Kako preseči deficite preteklosti med Vzhodom in Zahodom
a)    Domovina in eksil
b)    Literatura v eksilu
c)    Politika in literatura na Vzhodu in Zahodu

23.     15.-19.maj 1990    Strah danes

24.    14. –18. maj 1991    Narodi – nacionalizmi – pisatelji

25.    26.-30. maj 1992    Pero in meč

26.     25.-29. maj 1993    Mar sem jaz varuh svojega brata?

27.    24.-28. maj 1994    Jezik sovraštva in jezik tolerance

28.    30.maj-3.junij 1995    

a) Fašizem nekoč in danes
b) Vloga pisateljev in književnosti danes

29.     21.-25. maj 1996    

a) Antigona danes
b) Si vis pacem...

30.    21.-25.maj 1997 

a) »Esprits maudits«
b) PEN na razpotju: ali se po hladni vojni soočamo s konflikti med civilizacijami, religijami, kulturami...
c) Vojna kot video igra

31.    20.-24. maj 1998    

a)   Smeh ob koncu tisočletja
b)   Kasandra danes

32.    19.-23. maj 1999    

a) Nacionalne književnosti in proces globalizacije
b) Balkan:Vloga pisateljev pri uveljavljanju kulture miru

33.    3.-7. maj 2000        

a)  Jezik književnosti med zemljo in obzorjem
b) Etika splošnih človekovih pravic pod pritiskom novih
    delitev sveta

34.     23.-27-maj 2001    

a) Literatura kot eros novega časa
b) Človekove pravice in poklicanost pisatelja

35.    15.-19. maj 2002    

a)    Kaj nam ostaja od 20. stoletja?
d)    Odgovornost pisatelja

36.    21.-25.maj 2003    

a) Oh, Vrli novi svet (po Huxleyu)
b) Oko za oko in svet bo oslepel

 

38.  29.marec - 2. april 2006

a) Globalizacija sveta – marginalizacija literature?
b) Vloga PEN v sodobnem svetu
c) Svoboda izražanja kot sredstvo proti terorizmu


39.    28. marec – 1. april 2007

a)    Ogroženi jeziki – izumirajoče kulture
b)    Branje kot družbeni dogodek
c)    Posttotalitarni odpor

 

40. 26. marec - 30. marec 2008

a) Kaj je evropska zavest?

  1. Filozofski in sociološki vidiki
  2. Literarni, kulturni in civilizacijski vidiki

b)Etični odnos do zgodovine kot vir miru

 

41.    25. – 29. marec 2009

a) Čas osvobajanj
b) Vloga javnih medijev in kulture v procesih osvobajanja
c) Podobe ženskosti v literaturi kot pot do miru

 

43.    4. do 8. maj 2011

a) Knjižna raznolikost in prihodnost pisanja
b) Svoboda izražanja: vidna in nevidna cenzura
c) Podoba tujca kot pot do miru

 

44.    16. do 20. maj 2012

a) Preobrazba - nove poti ali zaton zahodne racionalistične civilizacije
b) Večna sodobnost
c) Deliti z drugim kot pot do miru

 

46.    7. do 12. maj 2014

a) Zbogom orožje? Prva svetovna vojna skozi oči literatov
b) Živimo v vojni ali v miru? Kulturne in politične posledice velike vojne
 

47. 6. do 9. maj 2015

a) Pisatelj v družbi zreduciran na javno sfero?

b) Vidne in nevidne vojne

 

48. 11. do 14. maj 2016

a) Zaklad drugega

b) Neumnost kot temelj naše civilizacije

c) Vsi smo migranti - terorizem povsod

 

49. 10. do 14. maj 2017

a) Ali je sovražni govor vojna napoved?

b) Pokrajine kaosa

c) Vojna in mir