fr
en
slo

JAVNI POZIV k podaji predlogov kandidatk in kandidatov za Cankarjevo nagrado za izvirna literarna dela v letu 2019


JAVNI POZIV k podaji predlogov kandidatk in kandidatov za Cankarjevo nagrado
za izvirna literarna dela v letu 2019

Na podlagi 5. člena Akta o ustanovitvi Cankarjeve nagrade, ki je začel veljati 26. septembra 2019, in 24. in 25. člena Statuta Cankarjeve nagrade, ki je začel veljati 4. novembra 2019

Upravni odbor Cankarjeve nagrade, ki ga sestavljajo predstavniki soustanoviteljev Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slovenske akademije znanosti in umetnosti, objavlja

JAVNI POZIV
k podaji predlogov kandidatk in kandidatov za Cankarjevo nagrado
za izvirna literarna dela v letu 2019

Naziv in sedež nosilca javnega poziva

Upravni odbor Cankarjeve nagrade, Slovenski center PEN, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravni odbor).

Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva

Soustanoviteljice, Slovenski center PEN, Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti so v letu 2018 podpisale Pismo o nameri, v letu 2019 pa sprejele ustanovitvene akte Cankarjeve nagrade.

Nosilec Cankarjeve nagrade je pobudnik, Slovenski center PEN, pri katerem je njen sedež.

Uravnotežena zastopanost spolov in zvrsti del

V izbirnem postopku se v največji meri skuša stremeti k spolni uravnoteženosti in k zvrstni uravnoteženosti izbranih del.

Predmet javnega poziva

Cankarjeva nagrada kot priznanje za vrhunsko literarno umetnino je letni poklon vélikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku, pesniku in esejistu Ivanu Cankarju. Podeli se lahko ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je s svojim izvirnim literarnim delom (pesniško zbirko, romanom, dramskim delom, zbirko kratkih pripovedi ali esejev, torej z delom s kateregakoli področja Cankarjevega ustvarjanja) v slovenskem jeziku, knjižno objavljenim v koledarskem letu, v katerem je objavljen ta javni poziv, trajno obogatila oziroma obogatil slovensko kulturno zakladnico.

Pri dramskem delu, ki ni bilo knjižno objavljeno, je taki objavi enakovredna praizvedba v slovenskem jeziku, izvedena v koledarskem letu 2019.

Cankarjeva nagrada se podeli posameznici oziroma posamezniku le enkrat.

Predlagatelji

Kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado lahko predlagajo fizične in pravne osebe

Rok in oblika podaje predlogov

Predlogi za kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado morajo biti podani najpozneje 8. februarja 2020 (oddajna teorija), in sicer v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:

Slovenski center PEN, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, obvezno s pripisom »Cankarjeva nagrada 2019 – ne odpiraj«.

Predlogi morajo vsebovati vse sestavine, ki so zahtevane s tem razpisom.

Prepozni, nepravilno označeni in nepopolni predlogi ne bodo obravnavani.

Obvezne sestavine predloga

Obvezne sestavine predloga za kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado so:

izpolnjen prijavni obrazec Obr CN 2019, z vsemi zahtevanimi podpisi,
izčrpna utemeljitev predloga, in sicer v obsegu največ 3.600 znakov s presledki, pri čemer njen avtor soglaša, da se v primeru morebitnega izbora njegova utemeljitev lahko v celoti ali delno brez plačila uporabi za promocijo in pripravo uradne utemeljitve (z navedbo avtorja),
digitalni nosilec podatkov (CD, DVD, USB ključek …) z identično vsebino kot predlog na papirju; datoteke morajo biti nezaklenjene in v formatih .doc, .jpg. .pdf, .png, .txt oziroma .odt.

Obvezna sestavina predloga, ki nominira avtorico oziroma avtorja dramskega besedila, katerega praizvedba je bila v letu 2019, je poleg sestavin iz prejšnjega odstavka tudi to dramsko besedilo, ki mora biti predlogu priloženo v primerni pisni obliki (pisno in elektronsko).

Razpisna dokumentacija s prijavnim obrazcem je objavljena na spletnih straneh Cankarjeve nagrade https://cankarjeva-nagrada.si in soustanoviteljev.

Odpiranje predlogov in obveščanje kandidatov

Upravni odbor bo predloge na zaprti seji odprl po poteku roka za njihovo podajo in o odpiranju sestavil zapisnik.

Pravočasni, pravilno označeni in popolni predlogi bodo v izbor finalistk in finalistov predloženi strokovni žiriji Cankarjeve nagrade.

Finalistke in finalisti bodo o izboru pisno obveščeni, javnosti pa bodo predstavljeni 23. aprila 2020.

Odločanje o izboru

Izbor finalistk in finalistov ter končni izbor nagrajenke oziroma nagrajenca bo opravila strokovna žirija. Njena odločitev je dokončna.

Nagrajenka oziroma nagrajenec bo izbrana oziroma izbran tik pred podelitvijo nagrade, ki bo na osrednji slovesnosti v maju 2020 v Kulturnem domu na Vrhniki.

V letu 2020 bo Cankarjeva nagrada podeljena eni nagrajenki oziroma enemu nagrajencu.


Vsebina nagrade

Nagrajenka oziroma nagrajenec Cankarjeve nagrade prejme denarno nagrado, diplomo in pisno utemeljitev. Višino denarne nagrade, ki bo najmanj 1.000,00 evrov, določi upravni odbor.
Javnost postopka

Članice in člani upravnega odbora, članice in člani strokovne žirije in drugi, ki sodelujejo v postopku izbire (predlagateljice in predlagatelji, kandidatke in kandidati, drugi sodelujoči pri pripravi predlogov), so do razglasitve imen finalistk in finalistov ter končnega izbora nagrajenke oziroma nagrajenca zavezani k molčečnosti.

Dajanje informacij v času javnega poziva

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega poziva so do njegovega sklepnega dela na voljo pri Marku Golji na elektronskem naslovu marko.golja@amis.net.
Marko Golja l. r.
predsednik upravnega odbora Cankarjeve nagrade