fr
en
slo

Boris A. Novak, Pesem, posvečena umorjeni malteški novinarki Daphne Caruana Galizia

Boris A. Novak

BILJARD NA MALTI:

ZRCALNI SPOMIN NA DAPHNE CARUANA GALIZIA 

 

1          Ponedeljek, 16. oktober 2017, je bil običajen delovni dan za Malto.  

2          Vreme je bilo toplo, 24ºC, sonce je raztovarjalo svoj lahki ladijski tovor.  

3          Severovzhodnik je igral biljard in puhal oblačke čez modri oltar. 

 

4          Ob treh popoldne je nevidna biljardna palica frcnila avto s ceste.     

5          Po eksploziji je Peugeot 108 kratko malo izginil z asfalta.

6          Prometna nesreča? Trk? Zdrs? Pokvarjene zavore? Kdo ve? To je Malta. 

 

7          Ljudje so zmrzovali v luksuznih luknjah, galebi so paničarili sred salta.     

8          Nihče ni vedel, kaj se je zgodilo. Vsi so vedeli. Svet se je ustavil.   

9          Na Malti igralci biljarda zmeraj izginejo v modri daljavi.

             

10        Mladenič je pritekel iz sosednje hiše. To je Matthew.

11        To je SF: pločevinasti izstrelki so skopali plitve, smodeče se kraterje.      

12        80 metrov stran od ceste je Matthew našel raztresene ostanke svoje matere   

 

13        Daphne Caruana Galizia. Bila je novinarka. In prav zato je 

 

12        80 metrov stran od ceste Matthew našel raztresene ostanke svoje matere.   

11        To je SF: pločevinasti izstrelki so skopali plitve, smodeče se kraterje.     

10        Trije mladeniči bodo vekomaj iskali svojo mater: Andrew, Paul & Matthew.

 

9          Na Malti igralci biljarda z milijardami zmeraj izginejo v modri daljavi.     

8          Nihče nikoli ničesar ne ve. Vsakdo ve. Svet se ustavi.   

7          Ljudje zmrzujejo v luksuznih luknjah, galebi paničarijo sred salta.        

 

6          Prometna nesreča? Trk? Zdrs? Pokvarjene zavore? Kdo ve? To je Malta. 

5          Po eksploziji je Peugeot 108 kratko malo izginil z asfalta.

4          Ob treh popoldne je nevidna milijardna palica frcnila avto s ceste.  

 

3          Sever0vzh0dnik je priigral milijard000, razmn0ževal ničl000 čez m0dri 0ltar. 

2          Vreme je bilo toplo, 24ºC, sonce je raztovarjalo svoj lahki ladijski tovor.    

1          Ponedeljek, 16. oktober 2017, je bil običajen delovni dan za Malto.     

 

Boris A. Novak

 

BILLIARDS IN MALTA:

A MIRRORING MEMORY OF DAPHNE CARUANA GALIZIA 

 

 

1          Monday, October 16th, 2017, was a usual working day for Malta. 

2          The weather was warm, 24ºC, the Sun unloaded its light shipload. 

3          The northeaster played billiardschasing little clouds over the blue altar.

 

4          At 3 PM an invisible billiard cue stick flicked a car from the road.  

5          After the blast Peugeot 108 simply vanished from the asphalt.

6          A car crash? A slip down? Broken brakes? Who knows? That's Malta.

 

7          People froze in shining shelters, seagulls panicked squeaking their alt.    

8          Nobody knew what happened. Everybody knew. The world came to a halt.  

9          In Malta billiard players always disappear into the blue.

             

10        A young man came running from the neighbouring house. That's Matthew.

11        Tin projectiles digged shallow, smouldering craters like in a sci-fi.      

12        80 metres from the road Matthew found scattered remains of his mother  

 

13        Daphne Caruana Galizia. She was a journalist. And that is why 

 

12        80 meters from the road Matthew found scattered remains of his mother.

11        Tin projectiles digged shallow, smouldering craters like in a sci-fi.    

10        Three young men will always search for their mother: Andrew, Paul & Matthew.

 

9          In Malta billiard players with their billi000ns always disappear into the blue.    

8          Nobody ever knows. Everybody knows. The world comes to a halt.  

7          People freeze in shining shelters, seagulls panick squeaking their alt.       

 

 

6          A car crash? A slip down? Broken brakes? Who knows? That's Malta.

5          After the blast Peugeot 108 simply vanished from the asphalt.

4          At 3 PM an invisible billi000n cue stick flicked a car from the road.           

 

3          The northeaster gained billi000nschasing little zer000es over the blue altar.

2          The weather was warm, 24ºC, the Sun unloaded its light shipload. 

1          Monday, October 16th, 2017, was a usual working day for Malta. 

 

 

translated by the author