fr
en
slo

Izjava v podporo katalonskima pisateljema Jordiju Sanchezu in Jordiju Cuixartu

Slovenski center Pen se v skladu z dolgoletno tradicijo svojih prizadevanj za svobodo izražanja in mir v svetu pridružuje protestu Mednarodnega Pena v zvezi z obsodbo na dolgoletni zaporni kazni, izrečeni v Madridu, pisateljema in aktivistoma Jordiju Sanchezu in Jordiju Cuixartu in zahtevi, naj pristojni španski organi prekličejo nesprejemljivo obsodbo in izpustijo oba naša kolega na prostost.

Jordi Sanchez in Jordi Cuixart sta pred dvema letoma podprla zahteve po referendumu o neodvisnosti Katalonije in se v skladu z v vsaki demokratični državi zagotovljeno svobodo izražanja oziroma s temeljno človekovo pravico do mirnega in strpnega izražanja mnenj in političnih stališč ter pravico vseh narodov do samoodločbe opredelila za neodvisnost Katalonije. To pravico tako njima kot vseh drugim prebivalcem članic OZN zagotavljajo Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta leta 1948 kot eden temeljnih aktov OZN in vrsta drugih konvencij in deklaracij o človekovih pravicah, ki jih vse vsaj formalno priznava tudi Španija.

SC Pen poziva tudi Vlado RS in druge najvišje organe v RS, naj v skladu z zgodovinsko izkušnjo lastnega prizadevanja za osamosvojitev in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji zavzamejo bolj jasno in odločno stališče do dogajanja v Španiji in teptanja človekovih pravic in še posebej svobode izražanja v Španiji, eni naših partnerk v okviru Evropske unije in gotovo tudi prijateljski državi z izjemno kulturno zgodovino, vendar tudi z razgibano in dramatično politično preteklostjo.«

Spoštovani, menim da se slovenski pisatelji oziroma člani SC Pen najbrž moramo oglasiti in opozoriti na kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin in hkrati zahtevati tudi od slovenske politike, da, če že daje izjave v zvezi s krizo demokracije v Španiji, vsaj ne ponavlja votlih izjav in stališč, kakršnih smo bili deležni iz Beograda v letih 1989, 1990 in 1991 Slovenci in tudi slovenski pisatelji.