fr
en
slo

Večeri poezije brez zidov

ZA SVET BREZ ZIDOV

Literarna branja: Ljubljana, Celje, Zagreb, Trst

Branje organizirajo:  Slovenski center PEN, Kulturno-umetniško društvoPoiesisv, Društvo za novo umetnost, Društvo Škuc, Forum Tomizza, World Poetry Movement

Nekaj fotografije z branj
 
 
Linke na pisma, ki so jih poslali nekateri v tujini živeči avtorji/avtorice:
 
 
Medijske odmeve:
 
 
 

Marko Kravos, 

TS (3xPEN) 1.3.2019   v TKS360 & Palača Gopčević

 

O VREMENU IN KRIVDI

o fojbah in genocidnih sosedih     Ts 2005

Z neba pade dež, in tudi sneg in toča:

veliko ljudi poduši prehlad in revma 

ali spodnese spolzka cesta.

Mrtvi kot mrtvi so vsi brez krivde.

 

Bo kdaj po potrebi postalo še vreme

pozabljena travma iz zgodovine?

So tudi hudi oblaki barbarska horda

slovanskega izvora?

 

Miš in slon. Kdo bo koga?

Miš predano grize in vrta, slon

se nedolžno pase in v jamo pade.

Največji problem so kraška brezna.

 

Ma, kaj dela slon z okli na Krasu?

Ma, kaj dela pod zemljo miš?

Ima samo slon svoj spomin?

Ima miš pravico do zob in življenja?

 

DI MALTEMPO E DI COLPE

foibe e gente genocida alle porte       Ts 2005

 

Dal cielo pioggia, e magari neve e grandine,

tanta gente viene uccisa da reumi e tosse

o finisce spiaccicata sulla viscida strada.

I morti da morti sono tutti senza colpa.

 

Verrà ravvisato anche nei bollettini meteo

il trauma rimosso della storia?

Avrà un giorno anche il fronte di maltempo

un'origine barbara e slava?

 

Il topo e l'elefante da sempre in lotta.

Il topo con passione rode e scava, l'elefante

ingenuo pascola e cade nella buca.

Le fiobe in Carso sono un problema che scotta.

 

Ma che ci fa un elefante con zanne, sul Carso?

Ma perchè poi un topo si imbuca sotto terra?

Avrà soltanto l'elefante una sua memoria?

Avrà il topo diritto ai denti e alla vita?

Kdor gre, bi bil rad drugje,

kje daleč, kje bliže.

 

Kdor ostane, živi po metulje: če.

Če bo svet še kdaj cvetoče polje.

 

Kdor odide, je še zmerom sam,

kdor na novo pride, vse mu je tuje.

 

                                             NA SVOJE

 

Chi parte, forse vuol ricominciare

da un’altra parte: lontano o vicino.

 

Chi resta, sfarfalla e campa: se ...

se il mondo fosse un giardino fiorito. 

 

Chi se ne va, rimarrà ancora solo,                       

chi arriva, per sempre sarà “quello nuovo”.                  

 

                                      RICOMINCIARE

 

         

 

Svet je vse nižji, daleč nekje se kadi.

Vstajajo megle: so se gore sesedle?

 

Svet je vse nižji, od tu in tam se kadi.

Se zlaga prah, brli mrak čez rosno polje?

 

Svet je vse nižji, kadi se bliže in bliže.

Svet se kazi. Ne, nič ni z očmi narobe.

 

                                                  NIŽAVJE

 

 

Il mondo è più piatto, e c’è un fumo lontano.

La nebbia ristagna: è franata una montagna?

 

Il mondo è più piatto, foschia da destra e da manca.

Polvere a strati, ombre aleggianti sui roridi prati?

 

Il mondo è più piatto, e il fumo è già qui. Mondo

allo sbando. Non è la vista che si sta appannando.

 

                                                       BASSOPIANO

Gostì se sivina, v pasovih. Ohranja

 morje sledove ribje jate ob selitvi?

 

Morda zapisuje veter med vale

beg vseh živih na nove obale?

 

In kam z mrtvimi z nemim molkom

v globini! Z zavržki v svinčenem morju.

 

                                                             NE-MI 

 

 

Bande  di grigio rappreso. Forse a                                

celare banchi di pesci migranti nel mare.              

 

O forse è il vento a segnare nell'onda

l'eterna fuga dei vivi verso vergini lidi?                    

 

Colmi di voci gli abissi, ammutita morte,

scarti e rifiuti in mari plumbeo nostro.

                                                          

                                                         MUTI

...

 

Čeprav se zrno za zrnom osuva,

zaživi vsak hip vsak trenutek znova.

 

Žitje se v zaliv izliva, a ta hip uživa

v naročju neveste, kaj mar tesnoba.

 

Morje je shramba svetlobe,

oko v vesolju, nepreštevna rosa.

 

                                                 ZALIV

 

 

Chicco dopo chicco si svuota il baccello,

ad ogni istante l'attimo rinasce novello.

 

Tocca la vita le ultime prode, ma gode l'istante:

in braccio alla sposa, d'ogni assillo incurante.       

 

Il mare è una dispensa di luce,

occhio del creato, immane distesa di gocce.     

 

                                               ULTIME PRODE