FB ICORN
Literarni kotiček
Drugačnost bogati
Sovražni govor je vojna napoved
Drugačnost bogati
Sovražni govor je vojna napoved
SARAJEVO

v knjižnici že dva tisoč let knjige načrti
v plamenih liste odnaša iz spomina veter
črke in strani zleplja kri v otrplih prstih

 

Veno Taufer: VUKVAR

I had an apparition of Vukovar and I took a walk for a few
    streets -
around the block - with my hands frozen - up to the tobacco shop
and on returning I thought so that's the way they used

Napovednik
21.06.2017
A A  

Mednarodni PEN

Lanskoletni nobelov nagrajenec in nekdanji predsednik Mednarodnega PEN je zapisal: »V času razdorov med državami ja Mednarodni PEN ena redkih ustanov, ki svoj most ohranja nenehno odprt.« PEN s svojimi 145. centri po 104 državah na svetu prepoznava in zagovarja dejstvo, da je književnost bistvena za razumevanje in sodelovanje z drugimi svetovi. Če namreč nisi sposoben slišati glasu neke druge kulture, kako jo lahko razumeš?


Mednarodni PEN sestavlja danes 142 centrov v preko 100 državah. Vanje so včlanjeni pesniki, pisatelji in esejisti vseh narodnosti, ras, veroizpovedi in nazorov. Vsak center deluje v svojem okolju samostojno. Vsak od centrov vzdržuje vezi z ostalimi centri preko glavnega sedeža PEN v Londonu ali neposredno.

Prvi PEN klub so ustanovili leta 1921 v Londonu najvidnejši angleški književniki tedanjega časa, med njimi John Galsworthy, Joseph Conrad, Bernard Shaw, kmalu pa se je razširil tudi v druge države sveta. Anatole France, Paul Valery, Thomas Mann, Benedetto Croce, Karel Čapek, so v prvih letih odigrali vidno vlogo. Predsedniki Mednarodnega PEN so bili tudi Alberto Moravia, Arthur Miller, Heinrich Böll, Pierre Emmanuel in Mario Vargas Llosa.

Delegati centrov se zberejo na letnem kongresu, ki usklajuje in v resolucijah izpostavlja aktualno problematiko. Na kongresu se volijo tudi mednarodni predsednik, mednarodni sekretar, mednarodni podpredsedniki, ki jih je 20, člani izvršnega odbora in predsedujoči mednarodnim odborom.

V mednarodnem PEN deluje četvero odborov:

Odbor za pisatelje v zaporu pomaga le-tem s pravno pomočjo in denarjem ter opozarja javnost na njihovo stisko. Odbor za prevajanje in jezikovne pravice spodbuja prevajanje iz manj raširjenih jezikov in spremlja manjšinsko problematiko. Odbor pisateljev za mir uveljavlja kulturo miru in pomaga književnikom, ki doživljajo strahote vojne. Skuša vzpostaviti dialog med pisatelji narodov, ki so vpleteni v vojno. Odbor za književnice je pozoren do položaja žensk v posameznih okoljih. Zaznava kulturne, verske in socialne ovire pri uveljavljanju njihovega enakopravnega mesta v družbi.

Uradna jezika sta angleščina in francoščina ter jezik dežele, v kateri se posamezna prireditev PEN dogaja. Španščina je fakultativni uradni jezik.

Sedanji predsednik, Kanadčan John Ralston Saul je maja 2011 za Delo izjavil, da je sodobni PEN "Mini Organizacija združenih narodov brez denarja in orožja".