fr
en
slo

7 Poetical Executive Orders

Seven Poetical Executive Orders
Basim Mardan

By the authority vested in me as a poet, by the laws of love and compassion and by the constitution of the United States of Mother Earth, it is hereby whispered in kindness as follows:

Pet let ŽO SC Mira www.mira.si

8. marca 2013 je bil ustanovljen Ženski odbor Slovenskega centra PEN.

O tem, kaj je bilo narejeno in kakšni so načrti, si lahko preberete tule.

Prejemnica nagrade MIRA

Prejemnica pete nagrade mira je Alenka Jensterle-Doležal.

MMC

 

Delo

MIRA - ženski odbor slovenskega centra PEN

R a z g l a s i t e v  l i t e r a r n e  n a g r a d e
M I R A 2013

 

Mira, ženski odbor Slovenskega centra PEN (v nadaljevanju Mira) s tem dejanjem ustanavlja Literarno nagrado MIRA. Obenem razpisuje javno zbiranje predlogov za nagrado MIRA v letu 2013 za izjemne dosežke na področju literarne ustvarjalnosti in celostne osebnostne drže – skladno s prizadevanji in Listino Mire.

 

Nagrada MIRA stremi k boljši prepoznavnosti slovenskih ustvarjalk tako v javnosti kot znotraj stroke, okrepitvi njihovega simbolnega položaja na polju literature in kulture, ter pravičnejšemu ocenjevanju in širši medializaciji njihovih dosežkov.

 

Listina MIRE (programska izhodišča za dejavnost MIRE)

7 Poetical Executive Orders

Seven Poetical Executive Orders
Basim Mardan

By the authority vested in me as a poet, by the laws of love and compassion and by the constitution of the United States of Mother Earth, it is hereby whispered in kindness as follows: