fr
en
slo

Izid natečaja za prispevke učencev in učenk osnovnih šol

Izid natečaja za prispevke učencev in učenk osnovnih šol v Sloveniji in zamejstvu na temo Lepa beseda lepo mesto najde na 47. mednarodnem srečanju PEN centrov na Bledu v okviru 2. mednarodnega festivala literature za mir ­ Obrazi miru

Na natečaj je prispelo triindvajset prispevkov dvajsetih učencev in učenk iz petih osnovnih šol.

Žirijo smo sestavljali Marko Kravos, Ifigenija Simonović in Jerneja Jezernik.

Odločili smo se, da letos nagrad ne bomo podeljevali.

Utemeljitev

Letošnji odziv je bil premalo številen, da bi lahko govorili o osnovnošolskem literarnem ustvarjanju v Sloveniji in zamejstvu. Iskali smo svetle točke, brali po večkrat, a težko z lepimi besedami povemo, da nam ni prijetno sporočiti, da so bili prispevki zvečine neprimerni za uvrstitev. Prispela besedila govorijo o delu mentorjev in tudi o krizi slovenščine kot predmeta v osnovnih šolah in odnosa do jezika, ki nas določa kot narod.

Samo štirje prispevki so se nanašali na naslov razpisa. Skušali smo razumeti, da so sodelujoči morda dobesedno vzeli poziv predsednika slovenskega PEN centra na razmislek o miru, o pravici do miru, kar je osnovna tema vsakoletnega srečanja članov mednarodnih centrov PEN. Tak razmislek bi učence lahko pripeljal k razpisani temi Lepa beseda lepo mesto najde. Gre za slovenski pregovor, ki nagovarja k spravi in ki se tudi v vsakdanjem življenju pogosto uporablja, naj gre za preprosto vljudnost ali za visoko diplomacijo. Toda tudi besedila, ki smo jih zaradi teme označili za neprimerna, nanašala pa so se na vojno, mir, domoljubje in družino, niso bila domišljena. Pri besedilih učencev in učenk nižjih in višjih razredov ni bilo bistvenih razlik.

Ljubljana, 30. aprila, 2015