fr
en
slo

Protestna izjava UO Slovenskega centra PEN

Upravni odbor Slovenskega centra Pen je na svoji seji 3. aprila 2012 razpravljal tudi o skrajno neprimernem odzivanju dela slovenskih javnih občil na legitimen in upravičen protest večinskega dela slovenske kulture proti odločitvi vladne koalicije, da ukine samostojno ministrstvo za kulturo in na prizadevanje pisateljev in drugih ustvarjalcev, da zaščitijo svoje legitimne interese in po svojih močeh prispevajo k poskusom zaščite slovenske kulture v celoti. Gre za javna občila, ki so, kot je splošno znano, v bistvu glasila vladajoče koalicije oziroma najmočnejše vladne stranke in vsaj v nekaj primerih sodijo v politično angažiran rumeni tisk.

UO SC Pen protestira proti gonji, ki so je v javnih občilih deležni nekateri vidnejši predstavniki društev in organizacij s področja kulture, ki so se izpostavili in javnosti posredovali stališča svojih organizacij. Sovpadanje objave stališč in delovanja teh predstavnikov kulture  z napadi nanje nas prepričuje, da se ta gonja ne dogaja neodvisno od politike in jo UO SC Pen razume kot del pritiska, da se s potvarjanjem podatkov, prikrivanjem dejanskih podatkov in dejstev in podtikanjem domnevno oporečnih ravnanj napadenih umetnikov njihova prizadevanja  in stališča v javnosti razvrednotijo.

UO SC PEN ugotavlja, da je ob poskusih diskreditacije naših kolegov prišlo do grobe zlorabe nekaterih dokumentov Arhiva RS. UO SC Pen je zgrožen ob dejstvu, da avtorji prispevkov v javnih občilih v težnji po učinkovitosti svojih poskusov politične in moralne diskreditacije pomembnih slovenskih umetnikov, ki so se v preteklih desetletjih izkazali v boju za človekove pravice, zlasti za svobodo izražanja ter aktivno sodelovali v procesu osamosvajanja Slovenije, uporabljajo metode, ki spominjajo na početje komunističnega režima v časih najtršega totalitarizma po l. 1945. Ker ne gre za prvi primer tovrstnega ravnanja, UO SC Pen zahteva, naj udeleženi v tem nečednem početju prenehajo s to  nedopustno prakso. Obenem poziva institucije RS, da ustrezno zaščitijo pravno državo in svoje državljane. Izvoljene predstavnike ljudstva UO SC Pen poziva, naj končno ustavijo »orbanizacijo« slovenske družbe in njeno drsenje v barbarstvo ter zagotovijo, da bo slovenska družba ostala odprta družba dialoga. 

UO SC Pen je ogorčen, da se avtorji napadov na naše kolege poslužujejo moralno zavržnega početja zvračanja domnevne krivde očetov na sinove, pri čemer ni naključje, da so tarče predniki naših kolegov, ki so bili borci proti nacizmu in fašizmu, ki  ju je Mednarodni PEN obsodil že na XI. kongresu leta 1933 v Dubrovniku.

UO SC Pen z obžalovanjem ugotavlja, da so med avtorji tovrstnih napadov na ljudi, ki so legitimno in za sleherno demokracijo nesporno izpovedali svoje prepričanje tudi poklicni novinarji, ki se pogosto sklicujejo na svojo zavezanost resnici in objektivnosti, v imenu katere je tudi SC Pen v preteklosti velikokrat branil slovenske novinarje pred napadi nanje. Upravni odbor SC PEN ocenjuje, da gre v primeru osebnih napadov na naše kolege za nesprejemljivo novinarsko dejanje, ki si zasluži obsodbo vse kulturne javnosti.

Upravni odbor SC Pen je prisiljen o tem dogajanju obvestiti Mednarodni Pen in drugo mednarodno kulturno javnost.

Za Slovenski Center PEN: 
Marjan Strojan, predsednik