fr
en
slo

7 Poetical Executive Orders

Seven Poetical Executive Orders
Basim Mardan

By the authority vested in me as a poet, by the laws of love and compassion and by the constitution of the United States of Mother Earth, it is hereby whispered in kindness as follows:

Prevajanje med lokalnim in globalnim

Med 8. in 11. majem 2017 je potekalo letno mednarodno srečanje pisateljev v Skopju v okviru Makedonskega PEN centra. Tema letošnjega srečanja je bila Prevajanje med globalnim in lokalnim. Udeležila sem se je kot predstavnica Slovenskega PEN Centra. 

Bila sem zelo lepo sprejeta. Letos se iz finančnih razlogov ni mogel nihče iz Makedonije udeležiti blejskega srečanja, zato je bil moj obisk toliko bolj potreben. Srečanje je bilo dragoceno zaradi svežega stika s PEN centri v Vzhodni Evropi. Vse sem povabila na Bled. Na žalost jim nisem mogla obljubiti več kot osnovno  gostoljubje. 

 

Predpostavka teme srečanja je bila, da prevajanje omogoča sporazumevanje in posreduje misli in občutja pripadnikom različnih narodov in kultur.  Na simpoziju so bili gostje iz Albanije, Bolgarije, Romunije, Srbije in Slovenije. Srbski pisatelj Saša Stojanović je spregovoril o delikatnosti prevajanja obscenih epizod v prozi. Njegov "vojni roman" VAR, ki se nanaša na zadnjo vojno v Jugoslaviji, bil je srbski vojak v jugoslovanski  vojski, je mednarodna uspešnica. Takega jezika, jezika razjarjenega mladeniča-vojaka današnjega časa ni v besednem zakladu evropskih jezikov, ki vojne v tem tisočletju niso doživeli, zato česa takega tudi ne opisujejo. Pogovor je tekel o tem, kako mora prevajalec poznati kulturo naroda, čigar jezik prevaja, in celo zgodbo pisatelja, ki ga prevaja.  ne gre le za jezikovno razsežnost, temveč tudi za duhovno plat literature.

Boyko Lambovski, predsednik Bolgarskega PEN centra, je govoril o pomembni vlogi revije, ki jo izdaja njihov PEN, saj prinaša literaturo sveta, hkrati pa daje prevajalcem eno od redkih priložnosti za objavo v Bulgariji. Tudi Makedonski PEN ima svojo revijo, a izhaja največ enkrat na leto: Macedonian PEN Review.  Zadnja iz leta 2015 vsebuje 9 proznih del makedonskih avtorjev, prevedenih v angleščino.

Rada Shar iz Bolgarije je izpostavila pomembno tezo, da se dogaja nove vrste diskriminacija med jeziki.  Manjši jeziki dobivajo predznake, ki jih ločujejo od jezikov, ki naj bi bili enakovredni. Majhni jeziki, manj pomembni jeziki, literatura manjših narodov...  Dogaja se, da se ob pisanju o jezikih manjše jezike preprosto izpušča iz konteksta in se tako pospešuje njihovo odrivanje na rob. To je v nasprotju s stališči PEN. Na to je vezana posebna deklaracija, ki smo jo prisotni podpisali, dana pa bo v razpravo na kongresu mednarodnega PEN v Ukrajini.

Jaz sem poudarila, da je treba prevajati slovensko literaturo in literaturo majhnih narodov predvsem zato, da nas bojo lahko proučevali izseljenci po svetu. Mladi, ki so slovenskega rodu, ne govorijo več slovensko, jih pa zanima literatura iz Slovenije. Dobro bi bilo imeti knjižnico prevedene slovenske literature.

Zadnji dan srečanja smo bili vsi povabljeni na Ohrid. Prelepo mesto, polno zgodovinskih biserov, a v zatonu. Vožnja do tja je razkrila stanje makedonskega podeželja - ljudje zapuščajo zemljo, se množično izseljujejo. Ogled Skopja pa je pokazal vpliv politike na urbano življenje. Izginile so stare četrti, namesto njih pa so se pojavili romantično-klasicistični-novodobni strojno izklesani brezdušni spomeniki, ki podpihujejo nacionalizem namesto nacionalnega ponosa.

 

 

Ifigenija Simonović, 

Okrogla miza v Celju 23. 5. 2017

Sodelujoči:

Robert Simonišek

Sameer Sayegh

Ifigenija Simonović

Kristian Koželj

Tema:

Predstavitev dela Slovenskega centra PEN in Mednarodnega PEN, predstavitev projekta »festival miru«. Razprava je tekla o vlogi pisatelja pri promociji svobode govora in miru. Govorili smo tudi o pisanju esejev, ki spodbujajo k razmišljanju in korajži, da posameznik izrazi svoje mnenje na globlji način. Esej se ne sprevrže v sovražni govor, ker, če pisec dovolj globoko razmisli, nujno izpodbija svoje lastne sovražne predpostavke.

 

Publika je bila mlada, saj je ta lokal nekaj podobnega kot ljubljanska Metelkova.

 

 

Ifigenija Simonović

7 Poetical Executive Orders

Seven Poetical Executive Orders
Basim Mardan

By the authority vested in me as a poet, by the laws of love and compassion and by the constitution of the United States of Mother Earth, it is hereby whispered in kindness as follows: