fr
en
slo

Temeljna listina Mednarodnega PEN

1.
Književnost ne pozna meja, zato naj kljub političnim ali meddržavnim razprtijam ostane skupna vrednota narodov.

2.
Umetnine, dediščina vsega človeštva, naj v vseh okoliščinah, posebno pa v vojnih časih, ostajajo varne pred narodnimi ali političnimi strastmi.

3.
Člani PEN v vseh časih zastavljajo ves vpliv, kar ga imajo, za dobro razumevanje in medsebojno spoštovanje med narodi; zavezujejo se, da bodo po svojih najboljših močeh odpravljali rasno, razredno in narodno sovraštvo in podpirali ideal združenega človeštva, živečega v miru v združenem svetu.

4.
PEN se zavzema za načelo, naj ideje neovirano krožijo znotraj vsakega naroda in med vsemi narodi. Člani se zavezujejo, da bodo nasprotovali vsaki obliki zatiranja svobode izražanja v deželi in skupnosti, kateri pripadajo, in prav tako povsod po svetu, kjer je to mogoče. PEN se izreka za svobodo tiska in nasprotuje samovoljni cenzuri v mirnem času. Verjame, da je za potrebno napredovanje sveta k više organiziranemu političnemu in gospodarskemu redu nujna svobodna kritika vlad, administracij in ustanov. In ker svoboda vsebuje prostovoljno omejevanje, se člani zavezujejo, da bodo nasprotovali slabostim svobodnega tiska, kakršne so lažnivo poročanje, namerne neresnice in ponarejanje dejstev v politične in  osebne namene.