fr
en
slo

Izjava SC PEN in Odbora pisateljev za mir ob 1. januarju, dnevu miru

Izjava Slovenskega centra PEN in Odbora pisatelje vza mir Mednarodnega PEN ob 1. januarju, dnevu miru. Z izjavo smo seznanili pomembnejše medije, Mednarodni PEN in Ministrstvi za notranje in zunanje zadeve ter predsednikom države, vlade in državnega sveta.

 

Članice in člani Slovenskega Centra PEN in Odbora pisateljev za mir Mednarodnega PEN smo presenečeni in prizadeti, ker kljub obljubam, da gre za začasen ukrep, žične ovire na meji s Hrvaško še niso odstranjene. Vemo, da varnost naše države in njenih ljudi ni povezana z obstojem žičnih ovir na mejah. Prepričani smo, da je ob sodobnih možnostih nadzora ozemlja in mej tak način ograjevanja nepotreben, celo absurden. V naših očeh žična ograja predstavlja podrejanje nenačelnim pritiskom in populističnim politikam nekaterih sosednjih držav, ki pa se zaradi našega ograjevanja ne počutijo nič bolj varne, saj bi sicer na mejah s Slovenijo ne postavljale lastnih ovir. Žična zaščita je bila nameščena proti volji ljudi in je v popolnem nasprotju z našim videnjem domovine, Evrope in sveta, kakor ga v naši državni himni ubeseduje France Prešeren v verzu "ne vrag, le sosed bo mejak...". Verjamemo, da bi bila vzpostavitev prejšnjega stanja vzdolž meje dobrodošla poteza in znak dobre volje pri urejanju težav v odnosih s Hrvaško.

Mnoge med nami žične ovire spominjajo na hudo izkušnjo koncentracijskih taborišč, na bodečo žico okrog okupirane Ljubljane in na žice in rešetke vseh vrst, ki so kratile svobodo ujetnikom in žrtvam po drugi svetovni vojni in v vojnah ob razpadu bivše države. Nekateri se tega še živo spominjajo, za večino pa žična pregrada predstavlja simbol nasilja totalitarnih oblasti in kršitve osnovnih človekovih pravic.

Slovenski center PEN in Odbor pisateljev za mir Mednarodnega PEN se pridružujeta protestom, ki opozarjajo, da postavitev in ohranjanje rezalne žice vzdolž meje ne odseva skrbi za okolje in človekove povezanosti z naravo. Povzročili smo trpljenje živali in ranili svojo deželo. Prav zaradi žice na meji se ne moremo več predstavljati kot gostoljuben, strpen, dobronameren narod.

To izjavo dopolnjujemo s pozivom Vladi Republike Slovenije, da odstrani žično ograjo na državni meji. Naš poziv naj izkazuje dobrohotno priznanje naše soodgovornosti za nehumano ločitev Evrope od Balkana. 

 

Ifigenija Simonović

predsednica SC PEN

 

Marjan Strojan

predsednik Odbora pisateljev za mir pri Mednarodnem PEN

Odbor pisateljev za mir

Odbor pisateljev za mir Mednarodnega PEN je bil ustanovljen leta 1984 na pobudo tedanjega predsednika Miloša Mikelna, ki mu je tudi prvi predsedoval. Za njim je temu odboru v času vojn na ozemlju nekdanje Jugoslavije predsedoval Boris A. Novak, od leta 1999 mu je predsedoval Veno Taufer, od leta 2007 leta 2013 je dva mandata odbor vodil Edvard Kovač, od kongresa v Reykjaviku naprej pa odbor vodi Tone Peršak. Sedež odbora je v Ljubljani, na Tomšičevi 12.

Odbor pisateljev za mir si prizadeva za skupno delovanje pisateljev iz držav, kjer so navzoča močna nasprotovanja. Na letošnjem kongresu v Beogradu se bodo med drugim posvetili vprašanjem miru na Bližnjem vzhodu in Zahodnem Balkanu, položaja Kurdov v Turčiji in Iraku ter Ujgurov in Tibetancev na Kitajskem. Na kongresu bo imel odbor tudi svojo generalno skupščino.

 

Odbor pisateljev za mir vsako leto priravi tudi eno okroglo mizo za tradicionalno Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu.

Poročilo predsednika Odbora pisateljev za mir

Letošnji svetovni kongres Mednarodnega PEN je bil zgodovinskega pomena, saj se je odvijal na področju Balkana, kjer je še pred nekaj leti divjala vojna. V tem smislu bi ga lahko primerjali z znamenitim kongresom na Bledu leta 1965, ko so se prvič v zgodovini Mednarodnega PEN srečanja udeležili pisatelji takratne Sovjetske Zveze kot opazovalci. Tokrat so se srečali pisatelji narodov, ki še do pred kratkim med seboj niso govorili. Na občnem zboru smo se zbrali predstavniki 28-ih centrov članov komiteja ter dva centra opazovalca.

V obzorju kongresa, ki je imel za moto Književnost – jezik sveta, smo člani Mirovnega komiteja pozdravili zgodovinski dogodek, ko so lahko pisatelji, ki doma nimajo pravice do javne besede, brali svojo literaturo v osrčju Beograda z balkona Narodnega gledališča.

Mirovni komite se od vsega svojega začetka trudi, da bi omogočil srečanje predstavnikov narodov, ki so med seboj sovražni ali pa še vedno niso razrešili konfliktov. Poleg srečanja srbskih in kosovskih pisateljev lahko tokrat pozdravimo tudi sečanje Baskov z ostalimi predstavniki literature iz Španije ter srečanje med Kurdi in Turki. Morda najpomembneje je bilo, da so na svetovni kongres že drfugič prišli predstavniki pisateljev republike Kitajske, ki so izmenjali besede s kitajskimi pisatelji v eksilu. Pomembno je, da so se srečali tudi predstavniki iz Tibeta s kitajskimi pisatelji. Res, da tokrat šele s temi v eksilu. V prihodnje želimo doseči srečanje med Ujguri in uradnimi kitajskimi predstavniki. Prvi so za to srečanje že pripravljeni.

Mirovni komite je podprl izjavo o zaščiti baskovskega jezika in dve izjavi o jeziku in svobodi izražanja Kurdov v treh različnih državah. Prav tako smo dosegli, da je dal kongres Mednarodnega PEN podporo mestu Sarajevo, da postane kulturna prestolnica Evrope leta 2014.  Prav tako smo se zavzeli za ostrejšo obsodbo dogodkov v Mehiki, kjer umirajo in izginjajo pisatelji ter predložili še izjavo o zaščiti Romov po vsej Evropi.

Veseli smo, da je Okcitanski center postal član Mednarodnega PEN in je že vložil kandidaturo za članstvo v Mirovnem komiteju.

V sklopu odbora Mednarodnega PEN se je naš Mirovni odbor povezal z odborom za prevajalstvo in jezikovne pravice ter z odboroma za pisatelje v zaporu in pravice žensk. Mirovni komite predlaga, da bi se vsako leto predsedniki komitejev dobili na Bledu. Naslednje srečanje bo od 16. do 20. maja 2012.

Rezultati natečaja Obrazi miru 2017

V okviru 49. srečanja pisateljev na Bledu je potekal tudi natečaj v pisanju esejev za srednješolce. Veseli smo, da se ga vsako leto udeleži več dijakov iz različnih srednjih šol in gimnazij. V letošnjem šolskem letu sta bila razpisana dva naslova: Drugačnost bogati in Ali je sovražni govor vojna napoved

Žirija v sestavi Tanja Tuma (predsednica), Ignacija J. Fridl (članica) in Robert Simonišek (član) je izbrala naslednje nagrajence: 

 

Drugačnost bogati

1. in 2. letnik: Gaja Jenko MiheličGimnazija Poljane

3. in 4. letnik: Nina FurmanGimnazija Slovenske Konjice  

Ali je sovražni govor vojna napoved

1. in 2. letnik: Ema HrvatinGimnazija Šiška

3. in 4. letnik: Luka FijavžGimnazija Slovenske Konjice

 

Nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Rezultati natečaja Obrazi miru – Zbogom orožje

Objavljamo rezultate natečaja Obrazi miru – Zbogom orožje, ki ga je Slovenski center PEN razpisal ob 46. Mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu v okviru 1. Mednarodnega festivala literature za mir

 

 

Obrazi miru

 

V okviru mednarodnega srečanja PEN na Bledu je Slovenski center  PEN želelo spodbuditi osnovnošolce v Sloveniji in zamejstvu k razmišljanju o vojni in miru ob obeležju stote obletnice 1. svetovne vojne, čemur je letošnje srečanje skoraj v celoti posvečeno. Petindvajset  avtorjev oziroma avtoric  je poslalo pesmi, enainštirideset pa prozna besedila. Komisija, ki so jo sestavljali Marko Kravos,  Barbara Simoniti in Ifigenija Simonović, je pozorno prebrala vse prispevke.

 

Razveselila jo je raznovrstnost prispelih besedil. Žirantom se je zdelo odločilno, da besedilo vsebuje avtorjevo ali avtoričino osebno mnenje, čim manj pavšalnih ali priučenih ugotovitev na temo vojne ali miru, da je tudi slovnično in stilsko oblikovano do mere, ki jo ob določeni stopnji osnovnošolske izobrazbe upravičeno pričakujemo.  Žirantom je bilo v posebno veselje opaziti, da so se šolarji v več primerih obrnili k babicam in dedkom in jih vprašali, kako je bilo v starih časih. Tako je ta razpis do neke mere spodbudil pogovor med mlado in starejšo generacijo, pogovor, kakršnega naj bi ozavestili kot način miroljubnega spoznavanja, sprejemanja in razumevanja sočloveka v ožjem krogu kot tudi v globalnem smislu. 

 

Žiranti se zahvaljujemo učiteljem in učiteljicam, ki so med učenci vzbudili zanimanje za to tematiko in jih navdušili za sodelovanje. Še kako se zavedamo, da učenci težko napredujejo brez dobrih mentorjev in kako težka je pot levitve iz papagaja v kletki v svobodno letečega, svoje misli mislečega mladega človeka.  Ta, prvi natečaj Slovenskega centra PEN, je pravzaprav nepričakovano izpostavil prav vlogo, moč in podobo mentorstva pri ustvarjalnosti šolskih otrok. 

 

Sodelujoče učence  smo razdelili v tri skupine glede na starost, tako da smo izbirali po enega zmagovalca ali eno zmagovalko iz 4. ali 5. razreda, iz 6. ali 7. razreda in iz 8. ali 9. razreda. Po tej delitvi smo izbrali besedila naslednjih učencev:

 

Bora Pražnikarja, 4.b, OŠ France Rozman, Ljubljana (mentorica: Bina Cortese)

Nejca Gvozdena, 7.a, OŠ Dobrepolje, Videm – Dobrepolje (mentorica: Ema Sevšek)

Nine Katarine Štular, 9.č. OŠ Simon Jenko, Kranj (mentorica: Andreja Molan)

 

Izbrani učenci in njihovi mentorji so vabljeni, da preživijo petek, 9. maja na Blejskem srečanju, predstavijo svoja dela in spoznajo gostujoče pisatelje.

Iskrene čestitke!

 

Marko Kravos

Barbara Simoniti

Ifigenija Simonović

Odbor Pisatelji za mir na 49. mednarodnem srečanju pisateljev

11. maja 2017 okrogla miza Odbora pisateljev za mir

 

tema okrogle mize

Pokrajine kaosa

 

moderator

Marjan Strojan

 

seznam referentov:

 • Marjan Strojan: Chaos, not a Theory
 • Elizabeth Csiscery-Ronay: Chaos
 • Rocio Duran-Barba: Chaos et poesie
 • Zeki Ergas: Landscapes of Chaos
 • Colette Klein: Le Poesie, paysage du chaos
 • Sydney Lea: Enduring Chaos

Odbor Pisatelji za mir na 48. mednarodnem srečanju pisateljev

12. maj 2016

 

 

tema

Vsi smo begunci - terorizem vsepovsod

moderator

Marjan Strojan

 

referenti

 • Anton Peršak: Vsi smo migranti - terorizem vsevprek
 • Susan Curtis Kojakovic: Displacement
 • Nadežda Čačinovič: Barbarians ante portas?
 • Syeda Aireen Jaman: We are all migrants, terrorism everywhere
 • Edvard Kovač: Kam naj pisatelj emigrira?
 • Sydney Lea: We are all migrants
 • Teresa Salema: Behind the eyelids, beyond the ears - seeking refuge in times of disquiet
 • Elena Stefoi: What are we afraid of? What should writers plead for?

Odbor Pisatelji za mir na 47. mednarodnem srečanju pisateljev

Bled 6. do 9. maj 2015

tema: Vidne in nevidne vojne

Referenti:

Maria Emilia Arioli: A Voice for the Voiceless: a Case from the Caucasian Region

Elizabeth Csicsery-Ronay: The Visible and Invisible War

Sylvestre Clancier: Guerres visibles et invisibles

Jean-Luc Despax: La liberte d'expression est un geste

Zeki Ergas: Is Changing the World a spiritual and psychological process?

Edvard Kovač: Podtalna vojna

Teresa Salema: Beyond Mainstream - Setting Marks in Time and Space  

Odbor pisatelji za mir na 46. mednarodnem srečanju pisateljev

Bled, 7. do 10. maj 2014

tema: Živimo v vojni ali v miru? Kulturne in politične posledice velike vojne

Referenti:

Anton Peršak: Živimo v vojni ali v miru?

Hanan Awwad: Resistance literature, Palestinian Concept between the Inviolable and the Synonimous

Necat Ayaz: Do We Live in Peace or War? The Cultural and Political Influence of the Great War

Eneko Bidegain: La Conscience libre, la veritable liberte de judgement et d'expression individuelle, la liberte reelle de creation personnelle existent-elles?

Francoise Coulmin: Requisitoire contre les atteintes a la paix

Jean-Luc Despax: La guerre numerique: Les reseaux sociaux sont-ils l'ennemi de la liberte?

Zeki Ergas: Thomas Mann's the Magic Mountain - part two

Edvard Kovač: O trajnem miru

Gustav Murin: Peace with Whom, Tolerance to What

Asel Omar: Discourse against the Lies

Miha Pintarič: Prolegomena k razmišljanju o miru

Teresa Salema: A Hundred Years' War? Some Notes on a Lacking Culture of Peace 

Poročilo Odbora pisateljev za mir Mednarodnega PENa z mednarodnega pisateljskega srečanja na Bledu od 8. do 12. maja 2013

Letošnje mednarodno srečanje pisateljev na Bledu je bilo znova prelomno. Na pobudo Odbora pisateljev za mir Mednarodnega PENa so se prvič na Bledu sestali predsedniki vseh mednarodnih odborov, se pravi: poleg Odbora pisateljev za mir še Odbor za pisatelje v zaporu, Odbor za prevajanje in jezikovne pravice, Odbor za ženske pisateljice in tudi Odbor za izvedbo volitev. Skupaj smo pripravili drugo okroglo mizo, ki jo je vodil predsednik Mednarodnega PENa, John Ralston Saul, skupaj z generalni sekretarjem Horijem Takeakijem, in ki je govorila o nalogah, ki čakajo Mednarodni PEN  v prihodnje. Tako je v skoraj 30 letni zgodovini Odbor pisateljev za mir, ki ga tradicionalno vodimo Slovenci, poudaril svojo mednarodno povezujočo vlogo.
panel_Bled 2013

 

Drug prelomni dogodek pa je na letošnjem mednarodnem srečanju bil, da je tokrat prišlo na Bled celotno vodstvo Mednarodnega PENa, tako Mednarodni izvršni svet PENa (Board), kot tudi administrativno vodstvo Mednarodnega PENa iz Londona. Podpisani sem lahko kot član tega Sveta sodeloval pri pogovorih in vsaka seja se je začela in končala z iskreno zahvalo Slovenskemu PENu za gostoljubje. Slovenski Center Pen uživa velik ugled, zato sem bil priča, kako je hotel predsednik John Ralston Saul nekatera mednarodna vprašanja posebej prediskutirati s slovenskim predsednikom Marjanom Strojanom.

Letošnja okrogla miza Odbora pisateljev za mir je imela naslov » Pisatelj kot popotnik, ki ustvarja mir pred izzivi novih medijev«. Svoje pisne prispevke je poslalo 18 pisateljev iz različnih držav. Debata je pokazala, da evropski in svetovni avtorji jemljejo izziv digitalne tehnike zelo resno, ne samo kot oviro ampak tudi kot novo možnost širjenja literature.

 

 

2013 - audience
Teža Odbora pisateljev za mir pa je bila Generalna skupščina, ki je obravnavala zapleteno stanje na Bližnjem Vzhodu, položaj narodnih manjšin na Kitajskem, posebno še  Uyghurjev in Tibetancev ter tudi zaskrbljujoče stanje v Latinski Ameriki.

Pripravljali smo tudi Blejski manifest, ki bo dobil končno  podobo v Islandiji in bo pomenil novo temeljno listino Odbora pisateljev za mir.

Generalne skupščine se je posebej udeležil tudi predsednik John Ralston Saul , ki je izpostavil rastoči pomen Mirovnega komiteja in izrazil upanje, da bo z novimi ljudmi razširil svojo delovanje tudi v Afriko in Latinsko Ameriko.

2013 - International prsident, minister of Culture of RSDr. Edvard Kovač
Predsednik odbora pisateljev za mir
Mednarodnega PENa

Odbor pisateljev za mir na 77. svetovnem kongresu PEN

Slovenski literati PENa nastopili v Beogradu in Novem Sadu, Občni zbor Svetovnega PENa pa je sprejel troje njihovih pobud. V sklopu Svetovnega kongresa Menarodnega PENa, ki se je odvijal od 12. do 18. septembra 2011 v Beogradu in Novem Sadu, so se odvijali pomembni literarni dogodki.

Tako sta Drago Jančar in Veno Taufer spregovorila udeležencem in Beograjčanom iz znamenitega balkona njihovega Narodnega gledališča. Balkon predstavlja v zavesti Beograjčanov tribuno svobode, saj so z njega pred leti spregovorili kulturniki, ki so zahtevali svobodo govora in medijev. Takrat je bila ravnateljica Gledališča Vida Ognjenovič, trenutna predsednica Srbskega PENa, ki je hotela z letošnjim PENom raširiti to pobudo na literate, ki sicer doma nimajo ali pa nimajo dovolj besede. Tako so brali svoje pesmi med dugimi tudi kosovski, arabski, izraelski, ciperski, bangladeški, pakistanski in drugi pesniki ter literati.

 

Večer z izbranimi pesniki so ponovili v Novem Sadu, kjer je bila dvorana Kulturnega doma premajhna za vse ljubitelje poezije in literature. Osrednja tema vseh teh dogodkov je bila "Knijiževnost - jezik sveta".

 

Na zasedanju Občnega zbora Menarodnega PENa, so slovenski predstavniki, ki vodijo Odbor pisateljev za mir s predsednikom Edvardom Kovačem predstavili Izjavo, v kateri ražširjajo svoj boj zoper nasilje vseh oblikah, še posebej zoper nasilje do narave ter finančno nasilje do revnih držav. To je sedaj njihova nova temeljna Listina, ki jih bo obvezovala k boju za varstvo okolja in k zahtevam po zaščiti revnih narodov in narodnosti.

 

Letošnji Občni zbor Odbora pisateljev za mir je bil še posebej pester, saj smo sprejeli več izjav, med njimi posebej izstopata Izjava o zaščiti baskovskega jezika in kar dve Izjavi o jeziku in svobodi izražanja Kurdov v treh različnih državah. Zelo dejavno je sodeloval v razpravah Odbra podpredsednik Slovenskega Centra PEN, Tone Peršak.

 

Slovenski PEN je tudi dosegel, da se je Mednarodni PEN odločil in je proti svoji običajni nevtralnosti zavzel stališče do prehodnih izbir Evropskih kulturnih prestolnic. Soglasno je sprejel pobudo, da bi leta 2014 Sarajevo postalo Evropska kulturna prestolnica. Utemeljitev Slovenskega PENa, da bi mučeniško mesto, ki je prestalo štiriletno obleganje, postalo simbol novega miru, medetničnega in medkulturnega sožitja, je zazvenela dovolj prepričljivo.

 

Slednjič se je predsednik Slovenskega PENa zavzel za ostrejšo obsodbo dogodkov v Mehiki, kjer umirajo in izginjajo pisatelji ter novinarji ter predložil še izjavo o zaščiti Romov po vsej Evropi, s katero je dopolnil Rezolucijo, namenjeno Evropski Uniji, s katero Svetovni PEN vabi Evropo, da bi odprla vrata neevropskim pisateljem, ki tenutno ne morejo v Združeno Evropo.

 

Slovenski PEN je skupaj s francoskim PEN centrom podprl kandidaturo okcitanskga Centra, da postane polnopravni član Mendnarodnega PENa.

 

Ob koncu naj omenim, da Slovenski PEN uživa velik ugled. To izpričuje želja predsednika Mednarodnega PENa Johna Ralstona Saula, da bi se o nekaterih ključnih vprašanjih posvetoval s slovenskim predsednikom Marjanom Strojanom, ter zanimanje Beograjskih medijev za naše literate pa tudi za Mirovni komite.

 

Prihodnji kongres bo od 9. do 16. septembra  2012 v stari korejski prestolnici Gvangdžuju.

 

Edvard Kovač
Predsednik Odbora pisateljev za Mir Mednarodnega PENa.