fr
en
slo

Cankarjeva nagrada - prijavni obrazec in javni poziv za 2021

Spoštovane in spoštovani, tu najdete PRIJAVNI OBRAZEC za leto 2021 in JAVNI POZIV k podaji predlogov kandidatk in kandidatov za Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo v letu 2020

 

Na podlagi 5. člena Akta o ustanovitvi Cankarjeve nagrade, ki je začel veljati 26. septembra 2019, in 24. in 25. člena Statuta Cankarjeve nagrade, ki je začel veljati 4. novembra 2019

upravni odbor Cankarjeve nagrade, ki ga sestavljajo predstavniki soustanoviteljev Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstavnica donatorice nagrade Občine Vrhnika, objavlja

 

JAVNI POZIV

k podaji predlogov kandidatk in kandidatov za Cankarjevo nagrado

za izvirna literarna dela v letu 2020

 

 1. 1.     Naziv in sedež nosilca javnega poziva

Upravni odbor Cankarjeve nagrade, Slovenski center PEN, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravni odbor).

 1. 2.     Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva

Soustanoviteljice, Slovenski center PEN, Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti so v letu 2018 podpisale Pismo o nameri, v letu 2019 pa sprejele ustanovitvene akte Cankarjeve nagrade.

Nosilec Cankarjeve nagrade je pobudnik, Slovenski center PEN, pri katerem je njen sedež.

 1. 3.     Uravnotežena zastopanost spolov in zvrsti del

 V izbirnem postopku se v največji meri skuša stremeti k spolni in zvrstni uravnoteženosti izbranih del.

 

 1. 4.     Predmet javnega poziva

Cankarjeva nagrada kot priznanje za vrhunsko literarno umetnino je letni poklon vélikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku, pesniku in esejistu Ivanu Cankarju. Podeli se lahko ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je s svojim izvirnim literarnim delom (pesniško zbirko, romanom, dramskim delom, zbirko kratkih pripovedi ali esejev, torej z delom s kateregakoli področja Cankarjevega ustvarjanja) v slovenskem jeziku, knjižno objavljenim v koledarskem letu, v katerem je objavljen ta javni poziv, trajno obogatila oziroma obogatil slovensko kulturno zakladnico.

Pri dramskem delu, ki ni bilo knjižno objavljeno, je taki objavi enakovredna praizvedba v slovenskem jeziku, izvedena v koledarskem letu 2020.

Cankarjeva nagrada se podeli posameznici oziroma posamezniku le enkrat.

 1. 5.     Predlagatelji

Kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

 1. 6.     Rok in oblika podaje predlogov

Predlogi za kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado morajo biti podani najpozneje 8. februarja 2021 (oddajna teorija), in sicer v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; obvezno s pripisom »Cankarjeva nagrada 2020 – ne odpiraj«

Predlogi morajo vsebovati vse sestavine, ki so zahtevane s tem razpisom.

Prepozni, nepravilno označeni in nepopolni predlogi ne bodo obravnavani.

 1. 7.     Obvezne sestavine predloga

Obvezne sestavine predloga za kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado so:

-       izpolnjen prijavni obrazec Obr CN 2020, z vsemi zahtevanimi podpisi,

-       izčrpna utemeljitev predloga, in sicer v obsegu največ 3.600 znakov s presledki, pri čemer njen avtor soglaša, da se v primeru morebitnega izbora njegova utemeljitev lahko v celoti ali delno brez plačila uporabi za promocijo in pripravo uradne utemeljitve (z navedbo avtorja),

-       natisnjena  različica objavljene knjige oziroma natisnjeno dramsko besedilo.

Obvezna sestavina predloga, ki nominira avtorico oziroma avtorja dramskega besedila, katerega praizvedba je bila v letu 2020, je poleg sestavin iz prejšnjega odstavka tudi to dramsko besedilo, ki mora biti predlogu priloženo v primerni pisni obliki.

Razpisna dokumentacija s prijavnim obrazcem je objavljena na spletnih straneh Cankarjeve nagrade https://cankarjeva-nagrada.si in soustanoviteljev.

 1. 8.     Odpiranje predlogov in obveščanje kandidatov

Upravni odbor bo predloge na zaprti seji odprl po poteku roka za njihovo podajo in o odpiranju sestavil zapisnik.

Pravočasni, pravilno označeni in popolni predlogi bodo v izbor finalistk in finalistov predloženi strokovni žiriji Cankarjeve nagrade.

Finalistke in finalisti bodo o izboru pisno obveščeni, javnosti pa bodo predstavljeni 23. aprila 2021.

 1. 9.     Odločanje o izboru

Izbor finalistk in finalistov ter končni izbor nagrajenke oziroma nagrajenca bo opravila strokovna žirija. Njena odločitev je dokončna.

Nagrajenka oziroma nagrajenec bo izbrana oziroma izbran tik pred podelitvijo nagrade, ki bo predvidoma na osrednji slovesnosti v maju 2021 v Kulturnem domu na Vrhniki.

V letu 2021 bo Cankarjeva nagrada podeljena eni nagrajenki oziroma enemu nagrajencu.

       10.  Vsebina nagrade

 Nagrajenka oziroma nagrajenec Cankarjeve nagrade prejme denarno nagrado v višini 5000 evrov bruto, diplomo in pisno utemeljitev.

 1. 11.  Javnost postopka

Članice in člani upravnega odbora, članice in člani strokovne žirije in drugi, ki sodelujejo v postopku izbire (predlagateljice in predlagatelji, kandidatke in kandidati, drugi sodelujoči pri pripravi predlogov), so do razglasitve imen finalistk in finalistov ter končnega izbora nagrajenke oziroma nagrajenca zavezani k molčečnosti.

 1. 12.  Dajanje informacij v času javnega poziva

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega poziva so do njegovega sklepnega dela na voljo pri Marku Golji na elektronskem naslovu marko.golja@amis.net.

 Marko Golja l. r.

predsednik upravnega odbora Cankarjeve nagrade

 -----------------------------------------------------------------

 

Upravni odbor Cankarjeve nagrade                                                                        Obr. CN 2020

 

CANKARJEVA NAGRADA

PRIJAVNI OBRAZEC 2021

 

 1. 1.     Predlagateljica oziroma predlagatelj:

 

IME IN PRIIMEK/NAZIV

 

NASLOV/SEDEŽ

 

e-naslov

 

telefon

 

 

 1. 2.     Avtorica oziroma avtor utemeljitve predloga:

 

IME IN PRIIMEK

 

NASLOV

 

e-naslov

 

telefon

 

 

 1. 3.     Kandidatka oziroma kandidat:

 

IME IN PRIIMEK

 

NASLOV

 

e-naslov

 

telefon

 

EMŠO

 

Davčna številka

 

Transakcijski račun

 

Status zaposlitve

 

Državljanstvo

 

Rezident da/ne

 

 

 1. 4.     Literarno delo, zaradi katerega je podan predlog:

 

NASLOV

 

ZVRST

 

DATUM IZIDA (CIP)

 

DATUM PRAIZVEDBE[1]

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5.     Izjava avtorice oziroma avtorja utemeljitve predloga

 

Izjavljam, da je utemeljitev predloga kandidature __________________________, avtorice/avtorja literarnega dela ______________________­­______________ za Cankarjevo nagrado za leto 2020, moje avtorsko delo. Izrecno dovoljujem, da se v celoti ali delno, z navedbo njegove avtorice oziroma avtorja in  brez plačila, lahko uporabi za promocijo Cankarjeve nagrade in pripravo utemeljitve izbora nagrajenke oziroma nagrajenca.

 

Podpis avtorice oziroma avtorja utemeljitve predloga[2]:

 

Ime in priimek: _____________________________________

Podpis: __________________________________

 

 1. 6.     Izjava kandidatke oziroma kandidata:

 

Izjavljam, da je literarno delo, zaradi katerega je podan ta predlog, moja avtorska stvaritev, in da soglašam s kandidaturo ter s tem povezano izvedbi Cankarjeve nagrade namenjeno medijsko promocijo.

 

Podpis kandidatke oziroma kandidata:

 

Ime in priimek: _____________________________________

Podpis: __________________________________

 

 1. 7.     Izjava v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in poslovne tajnosti:

 

Spodaj podpisani izjavljamo, da soglašamo z obdelavo vseh dokumentov v tej prijavi za namen izbora nagrajenke oziroma nagrajenca – prejemnice oziroma prejemnika Cankarjeve nagrade za leto  Članice in člani upravnega odbora, članice in člani strokovne žirije in drugi, ki sodelujejo v postopku izbire (predlagateljice in predlagatelji, kandidatke in kandidati, drugi sodelujoči pri pripravi predlogov), so do razglasitve finalistk in finalistov ter končnega izbora nagrajenke oziroma nagrajenca zavezani k molčečnosti. Prijavni dokumenti se bodo obdelovali in hranili ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo varstvo podatkov.

Podpisi predlagateljice oziroma predlagatelja, avtorice oziroma avtorja utemeljitve predloga in kandidatke oziroma kandidata

 

Ime in priimek: _____________________________________

Podpis: __________________________________

 

Ime in priimek: _____________________________________

Podpis: __________________________________

 

Ime in priimek: _____________________________________

Podpis: __________________________________

 [1] Izpolniti samo, če je zvrst dela, zaradi katerega je predlog podan, dramska.

[2] Če je avtoric oziroma avtorjev več, mora to izjavo podpisati vsaka oziroma vsak izmed njih.