fr
en
slo

Izjava: za P.E.N. Center Bosne i Hercegovine

Za P.E.N. Center Bosne i Hercegovine

 

Dragi kolegi in kolegice, člani in članice P.E.N. Centra BiH,

Ljubljana, 6. 5. 2021

v zvezi s tako imenovanimi »non paperji«, ki domnevno in mogoče tudi dejansko krožijo po območju nekdanje Jugoslavije, v zvezi s polemikami, ki jih ti »non paperji« povzročajo, in v zvezi z nezaupanjem med političnimi elitami ter upravičenimi strahovi, ki jih vzbujajo med prebivalci držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije, vam želimo po tej poti izraziti svojo solidarnost in prijateljstvo ter vam sporočiti, da se člani in članice Slovenskega centra PEN in tudi večina drugih ustvarjalcev na področju kulture v Sloveniji nikakor ne strinjamo s sporočili teh skrivnostnih domnevnih pobud in predlogov in ne z njihovimi domnevnimi avtorji.

 

Ne le, da smo prepričani, zahtevamo, da vsi, ki si jemljejo pravico razmišljati o morebitnih spremembah meja ali celo res predlagati spremembe mej med državami ali znotraj držav na območju bivše Jugoslavije, takšna razmišljanja nemudoma opustijo, kajti samo prebivalci vsake posamezne države imajo pravico razmišljati in se dogovarjati o politični in politično–geografski ureditvi svoje države. Nihče drug! Še posebej nesprejemljivo je, če o tem mimo njenih državljanov razmišljajo in celo karkoli predlagajo politiki drugih držav, morda tudi sokrivih za tragedijo, ki jo je Bosna in Hercegovina prestala pred vsega tremi desetletji.

Želimo vas prepričati, da smo globoko solidarni z vami in vsemi prebivalci Bosne in Hercegovine, in da smo in bomo pozorni tudi na ravnanje in morebitne dvomljive poskuse tovrstnega razmišljanja slovenskih oblasti, in da bomo v primeru česa takega nemudoma protestirali proti vmešavanju v notranje zadeve, interese in pravice, ki so izključno vaša stvar, dragi kolegi in kolegice, oziroma stvar vseh državljanov in državljank Bosne in Hercegovine.

Upravni odbor Slovenskega centra PEN