fr
en
slo

Javni poziv ministru za kulturo

 

Javni poziv SC Pen

 

Ker se člani in članice Slovenskega centra Pen v skladu s Temeljno listino Mednarodnega Pen-a  aktivno zavzemamo za svobodo izražanja in za podporo Republike Slovenije vsem oblikam in načinom ustvarjanja na področju umetnosti ter vsem sektorjem na področju kulture, kar nam zagotavlja tudi Ustava RS, želimo posebej opozoriti na težak položaj, v katerem je in deluje bolj ali manj celotni nevladni sektor na tem področju;

ker v Sloveniji  žal še ni posebej razvita kultura mecenstva in tudi davčna politika razvoja te kulture ne spodbuja, je odvisnost ustvarjalcev in organizacij ustvarjalcev na področju kulture, tudi glede na majhnost slovenskega  kulturnega trga, od podpore države in lokalnih skupnosti toliko bolj izrazita; kar zadeva nevladni sektor pa še večja glede na to, da ta sektor ne razpolaga s prostori za svoje delo in v mnogih primerih tudi nima sredstev za najemanje in vzdrževanje za delo potrebnih prostorov;

ker se zavedamo in želimo verjeti, da se tudi vsi, ki odločajo na področju kulturne politike na državni in lokalnih ravneh, zavedajo pomembnosti prispevka in pomembnih dosežkov nevladnega sektorja  slovenske kulture na nacionalni ravni in tudi kar zadeva uveljavljanje in prepoznavnost slovenske kulture v mednarodnem prostoru;

nas je glede na vse navedeno, tem bolj neprijetno presenetila vest, da naj bi Ministrstvo za kulturo zaradi načrtovane obnove želelo začeti na vrat na nos prazniti hišo na Metelkovi 6 oziroma v zelo kratkem roku pridobiti soglasja uporabnikov zgradbe Metelkova 6, ki so kar po vrsti pomembni ustvarjalci ali skupine ustvarjalcev s področja nevladnega sektorja, da se bodo izselili, četudi naj bi se obnova zgradbe začela šele leta 2023, ter jim je celo zagrozilo z izselitvijo pod prisilo, kolikor v osmih dneh ne podpišejo soglasja z izselitvijo.

Zato vas pozivamo, spoštovani minister dr. Vasko Simoniti in drugi pristojni na Ministrstvu za kulturo, k vzpostavitvi sodelovalnega dialoga z nevladnim sektorjem in še posebej s prizadetimi uporabniki oziroma najemniki prostorov v zgradbi Metelkova 6 in skupaj z njimi ter po možnosti in potrebi tudi z Mestno občino Ljubljano skupaj poiščete ustrezno rešitev za zagotovitev prostorskih pogojev za nadaljnje delo ustvarjalcev, ki trenutno in gotovo še nekaj časa lahko nemoteno delujejo v tej zgradbi, ne da bi to oviralo postopke v okviru priprav na obnovo stavbe, pri čemer verjamemo, da obnova prejko slej je potrebna.

Pri tem želimo dodatno izpostaviti, da so pogoji dela na celotnem  področju kulture v času epidemije že tako izjemno oteženi in da ima nevladni sektor zaradi svoje narave gotovo v tem pogledu še dodatne, v mnogih primerih povsem eksistenčne težave ter da jim grožnje z deložacijami ipd., položaj še otežujejo.

 Verjamemo in želimo verjeti, da je demokratični dialog tudi za vas prioritetni način razreševanja more-bitnih nesporazumov in razhajanj s celotnim področjem in z vsemi ustvarjalci na področju kulture in tudi z nevladnim sektorjem, saj le tak način in pristop lahko zagotovita ustvarjalno sožitje kulture in politike in čim boljše razmere za ustvarjalni razmah na področju kulture, kar je in mora biti gotovo tudi v interesu države in vsakokratne vladajoče politike.

 

Ljubljana , 28. Oktobra 2020                                                                           Upravni odbor SC PEN                                                                                                                      Predsednik SC PEN

                                                                                                                       Tone Peršak