fr
en
slo

Javni poziv Vladi RS - december 2020

Javni poziv Vladi RS

Slovenski center PEN soglaša z opozorili in protesti številnih strokovnih organizacij in predstavnikov civilne družbe ob odločitvi Ministrstva za kulturo, da ukine status samoza-poslenega v kulturi glasbeniku Zlatku Čordiću in odločitvi Urada Vlade RS za komuniciranje, da prekine sofinanciranje dejavnosti Slovenske tiskovne agencije (STA).

Odvzem statusa samozaposlenega, češ da je v zadnjem času premalo aktiven na svojem pod-ročju ustvarjanja, je glede na okoliščine epidemije in glede na vladne ukrepe za zajezitev epi-demije, ki preprečujejo nastope glasbenikov, mogoče razumeti samo kot disciplinski ukrep, izzvan z njegovim, gotovo nesprejemljivim izpadom ob srečanju z direktorjem NIJZ, gospo-dom Krekom, za katerega pa se je Zlatko Čordić že opravičil in ga obžaloval. Takšno eksem-plarično ukrepanje zoper nekoga, ki je nedolgo tega pridobil neko pravico na osnovi svojega dela, zaradi njegovega, četudi spornega vedenja, je nesprejemljivo in vzbuja skrb ter neza-upanje v državne organe. Pridobljene pravice ni mogoče in ni dopustno kar tako odvzeti. 

Kaznovanje STA za domnevno neposlušnost direktorja pa potrjuje domneve o namerah in prizadevanju vlade, da čim bolj omeji svobodo strokovno avtonomijo tiska in da vzpostavi nadzor nad informacijami in interpretacijami informacij, ki naj bi prišle oziroma smele priti do ušes in oči državljank in državljanov. STA je za slovenski medijski prostor, ki je relativno majhen in v katerem je težko preživeti in ostati strokovno verodostojen izjemnega pomena, saj je za številne medije ključni vir vesti in obenem tudi (oziroma mora biti) zanesljiv glede ocene o pomembnosti ali nepomembnosti posamezne informacije. Zato je ključnega pomena, da je STA politično neodvisna, strokovno avtonomna in hkrati v interesu državljank in državljanom zadostno in redno financirana, da lahko opravi svoje delo. Gre potemtakem ne le za svobodo tiska, temveč tudi za pravico državljanov do obveščenosti, ki je v interesu vseh  nas, državljanov.

Zato pozivamo Vlado RS, da v najkrajšem času prekliče tako neprimerno odločitev v primeru  Zlatkom Čordić in naj prekliče ukrep zoper STA kakor tudi namere v zvezi s STA, razvidne iz predlogov sprememb medijske zakonodaje.

                                                                                                                 Predsednik SC PEN

                                                                                                                      Tone Peršak