fr
en
slo

KNJIŽICA: PISATELJSKA VILA

V zbirki Umetnine v žepu, ki jo izdaja Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, je izšla knjižica dr. Barbare Vodopivec z naslovom Pisateljska vila in z založbo smo se dogovorili za posebne pogoje nakupa za naše člane.

Knjižica iz zbirke Umetnine v žepu, ki jo izdaja Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, v kronološkem zaporedju sledi razgibani zgodovini vile in usodi njenih prebivalcev in to prepleta z vzporednim kulturnim, družbenim, urbanističnim in političnim razvojem na Slovenskem. Vilo predstavi tudi kot arhitekturno stvaritev in obravnava z njo povezane spomenike. Temelji na literaturi in osebnih pričevanjih, pri razkrivanju vrste do sedaj neznanih dejstev iz zgodovine vile pa izhaja iz obsežnega arhivskega gradiva in zasebnih arhivov. Tako na podlagi pionirskega raziskovalnega dela prinaša prvo zaokroženo pripoved o hiši na Tomšičevi 12, njeni gradbeni zgodovini in z njo povezanim dogajanjem od konca 19. stoletja do danes. Namen knjižice je ohraniti spomin na podobo prostora, kjer so se odvijali zgodovinski procesi in dogodki, pomembni ne le za razvoj Ljubljane in pisatelje, ampak tudi za ves slovenski prostor in državo. Hkrati je namen besedila obuditi in v strnjeno pripoved povezati intimne usode meščanskih družin in spomine cele palete posameznikov, ki so in še stopajo v vilo z različnimi nalogami, vizijami in sanjami.

Knjižico bogati obsežno slikovno gradivo, ki sega od fotografij njenih prebivalcev, posnetkov zunanjosti in interjerja do posameznih arhivskih dokumentov.

https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/novice/pisateljska-vila-na-tomsicevi

 

Cena: 10€ poštnina vključen; ob naročilu pripišite, da ste član SC PEN

Svoja naročila lahko sporočite na:

e-naslov: narocanje@zrc-sazu.si

telefon: 01/4706-465

po pošti na: ZRC SAZU, Založba ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana