fr
en
slo

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

Spoštovane članice, spoštovani člani,

praznični december je čas, ko se za trenutek ustavimo in razmislimo o dobrem delu. Z oddajo zahteve finančni upravi lahko zavezanci del svoje odmerjene dohodnine namenite kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam in tako podprete naše delovanje.

Zahtevek za namenitev dela dohodnine lahko oddate na e-davkih:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo&mc_cid=ee97cf234a&mc_eid=39a8052561

Če ne uporabljate e-davkov, je izpolnjen obrazec v fizični obliki potrebno poslati na pristojno davčno upravo do vključno 31. decembra. Obrazec najdete spodaj.

 

Rok: 31.12.2021

Davčna št.: 71318593

 

Najlepša hvala.

 

 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

 

____________________________________________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

 

____________________________________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

 

____________________________________________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

____________________________________________________________

Davčna številka

 

____________________________________________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

 

 

 

 

 

 

 

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE

 

 

Želim, da se dohodnina, ki bo odmerjena za leto 2021, nameni naslednjemu upravičencu:

 

 

 

Ime oz. Naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

SLOVENSKI CENTER PEN, združenje pisateljev, pesnikov in publicistov

 

71318593

1%

 

 

 

 

V/Na _________________________

 

Dne __________________________

 

Podpis zavezanca _______________

 

 

OPOMBA: Obrazec dajte v kuverto in pošljite na pristojno davčno upravo – izpostavo, kjer imate stalno prebivališče. Hvala.