fr
en
slo

Članice in člani v odborih Slovenskega centra PEN

Upravni odbor:

Tanja Tuma (predsednica PEN), Helena Kraljič (podpredsednica PEN), Tone Peršak, Boris A. Novak, Marko Golja, Janez Stergar, Dragica Potočnjak, Meta Kušar

Nadzorni odbor:

Bogomila Kravos, Ksenija Jus, Ifigenija Simonović

Častno razsodišče:

Edvard Kovač, Vinko Moderndorfer, Igor Škamperle