Vabilo na zbor članov in članic – 25. 3. 2024 ob 18.00

Ljubljana, 18. 3. 2024

Vabim vas na zbor članov in članic Slovenskega centra PEN,

ki bo 25. 3. 2024 v dvorani PEN/DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

  • - Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda,
  • - Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika,
  • - Poročilo o delu predsednice v letu 2023,
  • - Poročilo o delu slovenskih odborov: Nadzorni odbor, Častno razsodišče, Mira in Mladi PEN, Volilna komisija,
  • - Zaključni račun za leto 2023,
  • - Poročilo o delu mednarodnih odborov: WiPC, WWC, TLRC in WfPC

 

Vaša udeležba je pomembna za delovanje društva, zato vas vabim, da jo potrdite do nedelje, 24. 3. 2024 na elektronski naslov slopen@guest.arnes.si.

Po občnem zboru predlagam, da ob penini prisluhnemo nekaj besedilom posvečenim materam. Člani in članice vabljeni, da se prijavite k branju svojih ali izpod peresa klasikov literarnih odlomkov ali pesmi.

 

Lep pozdrav,

Tanja Tuma, predsednica Slovenskega centra PEN