Blejski manifest Odbora pisateljev za mir

Mednarodni PEN, vodilna mednarodna zveza pisateljev in pisateljic, spodbuja in zagovarja kulturo miru, katere osnova so svoboda govora, dialog in izmenjava mnenj. PEN se zavzema za jezikovno in kulturno raznolikost, za življenje vseh kultur in jezikov, naj jih govori veliko ali malo ljudi.

PEN-ov mednarodni odbor Pisatelji za mir je tako sprejel pričujoči manifest, ki se sklicuje na univerzalno pravico vsakogar do miru, izhajajoč iz Luganske deklaracije za svobodo in mir (1978), Poziva proti uničevanju in onesnaževanju okolja, sprejetega v Linzu (2009), in Beograjske deklaracije (2011). Manifest je bil potrjen na 79. letnem kongresu mednarodnega PEN-a v Reykjaviku septembra 2013.

Blejski manifest Odbora pisateljev za mir

  • Vsak človek in vsi narodi imajo pravico do miru, ki jo mora Organizacija združenih narodov priznati kot univerzalno človekovo pravico.
  • PEN spodbuja izmenjavo mnenj in dialog med pisatelji iz držav, ki so v medsebojnih konfliktih, in med območji sveta, kjer so odprte rane in vladajo nasprotja, ki jih politika ni pripravljena oziroma ni sposobna razrešiti.
  • PEN si prizadeva, da združuje ljudi sveta s književnostjo in spodbuja diskusijo med pisatelji in splošno javnostjo.
  • PEN meni, da je največji izziv tega sveta prehod iz nasilja k razpravi, diskusiji in dialogu. Želimo aktivno doprinesti k temu procesu ter se zavzemati za načela mednarodnega prava.
  • Da bi dosegli pogoje za mir, moramo spoštovati in ščititi pravico do svobode govora in ustvarjanja v vseh njenih pojavnih oblikah in do te mere, da so upoštevane osnovne človekove pravice skladno z načeli Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah.
  • PEN se zavezuje, da je prvo in najbolj pomembno načelo, da si nenehno prizadeva ustvarjati take pogoje, ki lahko končajo kakršnekoli spopade. Brez miru ni svobode in brez svobode ni miru; socialna in politična pravičnost nista mogoči brez miru in svobode.
  • V smislu obnovljivosti virov, ki so pogoj za mir, PEN zahteva spoštovanje okolja skladno z Deklaracijo o okolju in razvoju iz Ria (1992). Obsojamo pretirano uporabo tehnologije in finančne špekulacije, ki pripomorejo k siromašenju velikega dela človeštva.
  • PEN spoštuje in zagovarja dostojanstvo vseh ljudi. Kjerkoli na svetu PEN nasprotuje nepravičnosti in nasilju, represiji, kolonizaciji, nepravni zasedbi in terorizmu.
  • Skladno z načeli svobode govora in pravičnosti ima vsak posameznik in vsaka skupina, ki je vpletena v konflikt, pravico, da zahteva nenasilno reševanje konflikta; imeti mora možnost, da zahteve izrazi v peticijah in da se obrne na mednarodne institucije, vlado in oblasti.
  • Vsi otroci imajo pravico, da so deležni celovite izobrazbe o miru in človekovih pravicah. PEN se zavzema, da se to pravico tudi udejanja.