fr
en
slo

Članice in člani Slovenskega centra PEN

Babnik Ouattara Gabriela
Bevc Cvetka
Blatnik Andrej
Brvar Andrej
Cvetko Vah Karin
Cunta Miljana
Čuk Marij
Detela Andrej
Dintinjana Veronika
Dobnik Ivan
Dragičević Nina
Drev Miriam
Duša Valentin
Erhartič Blanka
Leonora Flis
Frbežar Ivo
Ervin Fritz
Fridl J. Ignacija
Gajšek Vladimir
Glavan Polona
Golc Lidija
Golja Marko
Grdina Igor
Grobovšek Bojan
Grošelj Nada Marija
Hanžek Matjaž
Hribar Tine
Hrastelj Stanka
Ilich Iztok

Jazbec Milan
Jelinčič Dušan
Jensterle Doležal Alenka
Jenšterle Marko
Jezernik Jerneja
Jovanovič Klarisa

Jurančič Šribar Luna
Jus Ksenja
Kampuš Ivana
Kokelj Nina
Komat Anton
Komel Dean

Komelj Milček

Koprivnikar Aljaž
Korenčan Korez Darja
Košir Manca
Košuta Miran
Košuta Miroslav
Kovač Edvard
Kovačič Peršin Peter
Kovačič Vladimir
Kozinc Darinka

Koželj Alenka
Kraljič Helena
Kranjc Matej
Kravos Bogomila
Kravos Marko
Kuhar Peter
Kušar Marjetka
Lapuh Maležič Jedrt
Likar Mirana
Lipuš Cvetka

Matajc Vanesa
Maurer Neža
Mercina Marija
Mikolič Vesna
Mikša Franc
Moederndorfer Vinko
Mozetič Brane
Nežmah Bernard
Novak A. Boris
Novak Luka
Novak Štokelj Dragica
Novak Maja
Osojnik Iztok
Osolnik Vladimir Mirko
Oswald Jani
Oven L. Carmen
Partljič Tone
Paljk Jurij
Peršak Tone
Petrič Tanja
Pevec Zoran
Pikalo Matjaž
Pintarič Miha
Podlogar Gregor
Podkrižnik Mimi
Pogačnik Barbara
Potočnjak Dragica
Prah Uroš

Predin Andrej
Pregarc Aleksij
Pregelj Sebastjan
Pregl Kobe Tatjana
Pregl Slavko
Prunk Janko
Quaglia Renato
Repar Stanislava
Rudolf Franček
Schnabl Ana
Semenič Simona
Simonišek Robert
Simoniti Barbara
Simoniti Iztok
Simoniti Veronika
Simonović Ifigenija
Skrušny Jaroslav
Skubic E. Andrej
Slapšak Svetlana
Smrekar Maja
Sobočan Ana Marija
Spacal Alenka
Stergar Janez
Strojan Marjan
Stupica Lucija

Šelih Alenka
Škamperle Igor
Škof Lenart
Šmit Milena
Štromar Gal Maja
Taufer Veno
Tratnik Suzana
Tuma Tanja
Umek Evelina
Urbanija Jože
Verč Ivan
Vidmar Maja
Vinkler Jonatan
Virk Jani
Vodopivec Peter
Vogrič Ivan
Zgonik Nadja
Zupančič Metka
Zupanič Slavec Zvonka

Zvonar Predan Darka
Žabot Vlado
Žagar Monika

 

Častni člani:

Julian Assange
Andrée Lück-Gaye
Neža Maurer
Josip Osti
Silvana Paletti
Simona Škrabec
Maja Haderlap
Lidija Dimkovska
Elza Jereb

 

Jennifer Clement, častna članica ŽO SC PEN Mira