CANKARJEVA NAGRADA 2023

 

 

 

Na podlagi 5. člena Akta o ustanovitvi Cankarjeve nagrade, ki je začel veljati 26. septembra 2019, in 24. in 25. člena Statuta Cankarjeve nagrade, ki je začel veljati 4. novembra 2019,

 

upravni odbor Cankarjeve nagrade, ki ga sestavljajo predstavniki soustanoviteljev Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstavnica donatorice nagrade Občine Vrhnika, objavlja

 

 

JAVNI POZIV

k podaji predlogov kandidatk in kandidatov za Cankarjevo nagrado 2024

(podeljeno za izvirna literarna dela, objavljena v letu 2023)

 

 

 1. Naziv in sedež nosilca javnega poziva

 

Upravni odbor Cankarjeve nagrade, Slovenski center PEN, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravni odbor).

 

 1. Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva

 

Soustanoviteljice, Slovenski center PEN, Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti so v letu 2018 podpisale Pismo o nameri, v letu 2019 pa sprejele ustanovitvene akte Cankarjeve nagrade.

 

Nosilec Cankarjeve nagrade je pobudnik, Slovenski center PEN, pri katerem je njen sedež.

 

 1. Uravnotežena zastopanost spolov in zvrsti del

 

V izbirnem postopku se v največji meri skuša stremeti k spolni in zvrstni uravnoteženosti izbranih del.

 

 1. Predmet javnega poziva

 

Cankarjeva nagrada kot priznanje za vrhunsko literarno umetnino je letni poklon vélikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku, pesniku in esejistu Ivanu Cankarju. Podeli se lahko ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je s svojim izvirnim literarnim delom (pesniško zbirko, romanom, dramskim delom, zbirko kratkih pripovedi ali esejev, torej z delom s kateregakoli področja Cankarjevega ustvarjanja) v slovenskem jeziku, knjižno objavljenim v koledarskem letu, v katerem je objavljen ta javni poziv, trajno obogatila oziroma obogatil slovensko kulturno zakladnico.

 

Pri dramskem delu, ki ni bilo knjižno objavljeno, je taki objavi enakovredna praizvedba v slovenskem jeziku, izvedena v koledarskem letu 2023.

 

Cankarjeva nagrada se podeli posameznici oziroma posamezniku le enkrat.

 

 1. Predlagatelji

 

Kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

 

 1. Rok in oblika podaje predlogov

 

Predlogi za kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado morajo biti podani najpozneje 5. januarja 2024, in sicer v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:

 

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; obvezno s pripisom »Cankarjeva nagrada 2024 – ne odpiraj«

 

Predlogi morajo vsebovati vse sestavine, ki so zahtevane s tem razpisom. Prepozni, nepravilno označeni in nepopolni predlogi ne bodo obravnavani.

 

 1. Obvezne sestavine predloga

 

Obvezne sestavine predloga za kandidatke oziroma kandidate za Cankarjevo nagrado so:

 

 • izpolnjen prijavni obrazec Obr CN 2023 z zahtevanimi podpisi,

 • utemeljitev predloga, in sicer v obsegu največ 3.600 znakov s presledki, pri čemer njen avtor soglaša, da se v primeru morebitnega izbora njegova utemeljitev lahko v celoti ali delno brez plačila uporabi za promocijo in pripravo uradne utemeljitve (z navedbo avtorja),

 • natisnjena različica prijavljene knjige oziroma natisnjeno dramsko besedilo.

 

Razpisna dokumentacija s prijavnim obrazcem je objavljena na spletnih straneh Cankarjeve nagrade https://cankarjeva-nagrada.si in soustanoviteljev.

 

 1. Odpiranje predlogov in obveščanje kandidatov

 

Upravni odbor bo predloge na zaprti seji odprl po poteku roka za njihovo podajo in o odpiranju sestavil zapisnik.

 

Pravočasni, pravilno označeni in popolni predlogi bodo v izbor finalistk in finalistov predloženi strokovni žiriji Cankarjeve nagrade.

 

Finalistke in finalisti bodo o izboru pisno obveščeni, javnosti pa bodo predstavljeni predvidoma na začetku maja.

 

 

 1. Odločanje o izboru

 

Izbor finalistk in finalistov ter končni izbor nagrajenke oziroma nagrajenca bo opravila strokovna žirija. Njena odločitev je dokončna.

 

Nagrajenka oziroma nagrajenec bo izbrana oziroma izbran med prireditvijo podelitve nagrade, ki bo predvidoma 30. maja 2024 na Vrhniki.

 

V letu 2024 bo Cankarjeva nagrada podeljena eni nagrajenki oziroma enemu nagrajencu.

 

 1. Vsebina nagrade

 

Nagrajenka oziroma nagrajenec Cankarjeve nagrade prejme denarno nagrado v višini vsaj 7000 evrov bruto, diplomo in pisno utemeljitev.

 

 1. Javnost postopka

 

Članice in člani upravnega odbora, članice in člani strokovne žirije in drugi, ki sodelujejo v postopku izbire (predlagateljice in predlagatelji, kandidatke in kandidati, drugi sodelujoči pri pripravi predlogov), so do razglasitve imen finalistk in finalistov ter končnega izbora nagrajenke oziroma nagrajenca zavezani k molčečnosti.

 

 1. Dajanje informacij v času javnega poziva

 

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega poziva so do njegovega sklepnega dela na voljo pri Marku Golji na elektronskem naslovu marko.golja@amis.net.

 

 

 

Marko Golja l. r.

predsednik upravnega odbora Cankarjeve nagrade

 

  

 

Upravni odbor Cankarjeve nagrade                                                                                               

Obr. CN 2023

 

 

 

CANKARJEVA NAGRADA 2024
(podeljena za dela, objavljena v letu 2023)

 

PRIJAVNI OBRAZEC 2023

 

 1. Predlagateljica oziroma predlagatelj:

 

IME IN PRIIMEK/NAZIV

 

NASLOV/SEDEŽ

 

E-NASLOV

 

TELEFON

 

 

 

 1. Avtorica oziroma avtor utemeljitve predloga:

 

IME IN PRIIMEK

 

NASLOV

 

E-NASLOV

 

TELEFON

 

 

 

 1. Kandidatka oziroma kandidat:

 

IME IN PRIIMEK

 

NASLOV

 

E-NASLOV

 

TELEFON

 

 

 

 1. Literarno delo, zaradi katerega je podan predlog:

 

NASLOV

 

ZVRST

 

LETO IZIDA

 

LETO PRAIZVEDBE1

 

 

 

 1. Izjava avtorice oziroma avtorja utemeljitve predloga

 

Izjavljam, da je utemeljitev predloga kandidature __________________________, avtorice/avtorja literarnega dela ______________________­­______________ za Cankarjevo nagrado 2024, moje avtorsko delo. Izrecno dovoljujem, da se v celoti ali delno, z navedbo njegove avtorice oziroma avtorja in brez plačila, lahko uporabi za promocijo Cankarjeve nagrade in pripravo utemeljitve izbora nagrajenke oziroma nagrajenca.

 

Podpis avtorice oziroma avtorja utemeljitve predloga:

 

Ime in priimek: _____________________________________

 

Podpis: __________________________________

 

 

 1. Izjava kandidatke oziroma kandidata:

 

Izjavljam, da je literarno delo, zaradi katerega je podan ta predlog, moja avtorska stvaritev, in da soglašam s kandidaturo ter s tem povezano izvedbi Cankarjeve nagrade namenjeno medijsko promocijo.

 

Podpis kandidatke oziroma kandidata:

 

Ime in priimek: _____________________________________

 

Podpis: __________________________________

 

 

 1. Izjava v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in poslovne tajnosti:

 

Spodaj podpisani izjavljamo, da soglašamo z obdelavo vseh dokumentov v tej prijavi za namen izbora nagrajenke oziroma nagrajenca – prejemnice oziroma prejemnika Cankarjeve nagrade 2024. Članice in člani upravnega odbora, članice in člani strokovne žirije in drugi, ki sodelujejo v postopku izbire (predlagateljice in predlagatelji, kandidatke in kandidati, drugi sodelujoči pri pripravi predlogov), so do razglasitve finalistk in finalistov ter končnega izbora nagrajenke oziroma nagrajenca zavezani k molčečnosti. Prijavni dokumenti se bodo obdelovali in hranili ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo varstvo podatkov.

 

 

 

Podpisi predlagateljice oziroma predlagatelja, avtorice oziroma avtorja utemeljitve predloga in kandidatke oziroma kandidata

 

Ime in priimek: _____________________________________

 

Podpis: __________________________________

 

Ime in priimek: _____________________________________

 

Podpis: __________________________________

 

Ime in priimek: _____________________________________

 

Podpis: __________________________________

 1 Izpolniti samo, če je zvrst dela, zaradi katerega je predlog podan, dramska.