Poročilo o delovanju projekta ICORN v Ljubljani

LETNO POROČILO PROGRAMA ICORN LJUBLJANA – MREŽE MEST ZATOČIŠČ ZA PREGANJANE PISATELJE/UMETNIKE 2017

Če je za gostujočega pisatelja Sameerja Sayegha leto 2016 pomenilo predvsem okrevanje od travm, ki mu jih je prineslo preganjanje in nasilje v Mosulu, je leto 2017 pomenilo predvsem odprtost navzven, ustvarjanje osebne socialne mreže in želja po pogovoru in stikih. Lahko smo veseli, da so bile napovedi iz 2016 več kot uresničene.

DOGODKI V LETU 2017
 Marca so z zavodom Divja misel, ki vodi program Unescovega mesta literature, stekli pogovori o možnostih sodelovanja. Veliko je ostalo pri pogovorih, je pa Sameer nastopil na pripovedovalskem festivalu v Cankarjevem domu pod moderatorsko taktirko Špele Frlic.

 Od 10. do 13. maja je bil Sameer gost 49. Mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu, kjer je bral poezijo, pa tudi dejavno sodeloval na sestanku Odbora pisateljev za mir. V okviru srečanja je gostoval tudi na gimnaziji Kranj.
https://www.ekoper.si/koper/mednarodno-srecanje-pen-koper-navdihnil-pisatelje-pesnike-publiciste/
 23. maja je svoje izkušnje delil z gimnazijci na Ptuju:
http://www.gimptuj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1943:pesnik-bregunec-nomad&catid=83:novice-naslovnica
 23. maja je bil skupaj z Ifigenijo Simonović in Robertom Simoniškom gost Kavarniškega večera s Slovenskim PEN-om v klubu Špital za pr'jatle v Celju.
https://www.facebook.com/events/1904114659868369/

 Od 31. maja do 2. junija sva se udeležila letnega srečanja mreže ICORN v Lillehamerju, kjer je bil Sameer udeleženec na okrogli mizi z naslovom Freedom of Expression/Country Report: Mosul.

 8. junija je gostoval na Srednji šoli za oblikovanje Ljubljana, moderirala je Ifigenija Simonović.

 Junija je gostoval tudi na Zavodu za slepe in slabovidne v Ljubljani.

 Od 6. do 10. septembra je bil gost festivala Vilenica. Nastopil je 6. 9. na letnem vrtu Jazz cluba Gajo v Ljubljani z lanskoletno Vileniško nagrajenko Dubravko Ugrešić in slovensko pesnico Anjo Golob. Moderirala je Breda Biščak.
https://vilenica.si/program-2017/sreda-6-9-2017/

 15. septembra je bil gost v oddaji Profil na RTVSLO v pogovoru z urednico Ksenijo Horvat.
http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174491258

 28. septembra je bil z Ifigenijo Simonović in Robertom Simoniškom gost pogovornega večera s Simono Solina v Trbovljah. http://www.dd-trbovlje.si/?p=8322

 Oktobra je skupaj z Ifigenijo Simonović gostoval na Srednji šoli Domžale, do srečanja pa je prišlo na pobudo Janeza Stergarja.

 Novembra je predaval študentom arhitekture v sodelovanju z društvom Diwan v Ljubljani.

Seznam ni izčrpen. Za nekaj dogodkov je poskrbel tudi avtor sam. Z veliko hvaležnostjo je sprejel vsako povabilo na dogodek drugih in se ga po svojih zmožnostih udeležil. Tudi vnaprej je eno temeljnih poslanstev ICORN-a izražanje gostoljubja preganjanim pisateljem/umetnikom.

OBJAVE:
Objavljanje je bilo bolj skromno. Tri pesmi so objavili v Vileniškem almanahu in sicer v arabščini, angleščini in slovenskem prevodu.
Ena pesem je objavljena v knjižici, ki je izšla ob 50 obletnici Blejskih srečanj.
V pripravi je še vedno prijava za pridobitev sredstev za objavo pesniške zbirke z ilustracijami Luma na Norveškem. Stvari so se zaradi obveznosti ilustratorja nekoliko zavlekle.
Nekateri drugi poskusi objave zaenkrat še niso uspeli.

DRUGA PODROČJA DELOVANJA:
Poleg vključevanja avtorja v različne dogodke, se avtorju in mreži posvečamo na različne načine: obiski, spremstvo pri zdravniških pregledih, pomoč pri sprejemanju obiskov in iskanju potovanj, podaljšanje začasnega prebivališča ipd.
Veliko smo se ukvarjali z reševanjem statusa zavarovanja. Zaenkrat naši ICORN pisatelji in umetniki niso upravičeni do Obveznega zdravstvenega zavarovanja in je Sameer zavarovan na podlagi potrdila, da obiskuje osnovno šolo v organizaciji zavoda Cene Štupar. Na MZZ in Ministrstvo za zdravje smo naslovili prošnjo, da bi se ICORN pisatelje/umetnike vključilo pod kategorijo 14.: Prejemniki trajne denarne socialne pomoči, begunci in osebe s subsidiarno zaščito. S pristojnega Ministrstva za Zdravje še čakamo odgovor.
Posebej dejavno je bilo v zadnjih mesecih tudi urejanje Sameerjeve prihodnosti, saj mu 11. februarja 2018 poteče dovoljenje za prebivanje. Po več neuspelih poskusih v tujini, se je Sameer odločil, da v Sloveniji zaprosi za Mednarodno zaščito. Decembra sva se tako oglasila na policiji, kjer je podal izjavo in namero, da bi za mednarodno zaščito zaprosil, potem pa smo se po pogovoru v Azilnem domu na Viču odločili, da Sameer prošnjo odda 9. februarja letos in s tem sproži uradni postopek. Hkrati bo oddal tudi prošnjo za prebivanje na drugi lokaciji, saj mu je MOL prijazno podaljšala pogodbo za stanovanje.
Ker je svoboda izražanja danes žal kratena mnogim in ker so mnogi zaradi nje preganjani, je odbor Slovenskega PEN na seji 6. novembra 2017 izbralo novega pisatelja za zatočišče v Ljubljani. Imena in okoliščine naj zaradi varnosti zaenkrat ostanejo neimenovani, je pa postopek v teku in upamo, da se bo vse dobro izšlo.

Naj zaključim z razveseljujočo novico, da se je Mestna knjižnica Ljubljana z novo direktorico mag. Tejo Zorko odločila še intenzivneje sodelovati v projektu ICORN in je za letošnje leto določila koordinatorko gospo Tatjano Pristolič, ki bo pokrivala dejavnosti v knjižnici in širše. Od 2. do 4. maja 2018 se bo tako udeležila Generalne skupščine ICORN-a v Malmø na Švedskem.
Hvala vsem, ki podpirate in se dejavno vključujete v projekt mest zatočišč in s tem širite zavest o pomenu svobode govora in zavzemanju za človeško dostojanstvo.

Zapisala:
Jasmina Rihar, koordinatorka
Ljubljana, 29. januarja 2018