Poročilo o delu 2

 

Slovenski center PEN

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

www.penslovenia-združenje.si

e-mail: slopen@guest.arnes.siPoročilo 2

1. 10. 2021 – 30. 9. 2022

Oktober 2021

 

V prvem mesecu zaposlitve sem se primarno ukvarjala z oblikovanjem nove spletne strani in iskanjem informacij, ki bi jih spletna stran vsebovala. S pomočjo programa na quarespace.com sem izdelala osnutek nove spletne strani, jo poslala v odobritev odboru Mednarodnega PEN-a Pisatelji in pisateljice za mir, ki je osnutek potrdil. S spletnim oblikovalcem sva kupila domeno in gostovanje za naslov penwritersforpeacecommittee.com. Izoblikovali smo nov elektronski naslov (penwritersforpeace@penslovenia-zdruzenje.si), ki ga uporabljam za vso komunikacijo v zvezi z odborom oziroma njegovim delovanjem in logotip, ki ga bomo uporabili v formalni korespondenci.

 

November 2021

 

V drugem mesecu zaposlitve sem se primarno ukvarjala z vsebino spletne strani. Vsebino sem najprej s pomočjo knjižnega in spletnega gradiva napisala v angleščini. Besedilo sem nato vsebinsko in jezikovno uredila s podpredsednikom odbora, g. Simonom Mundyjem. Ko je bila vsebina pripravljena, sem jo poslala v vpogled ostalim članom upravnega odbora, ki jo je (s predsednikom Emmanuelom Pierratjem) tudi odobril. Po odobritvi sem vsebino naložila na splet, kjer je še vedno dostopna.

 

Na osnovi dokumentov, ki sem jih pridobila s strani Mednarodnega PEN-a, sem uspela oblikovati baze podatkov o članih, ki so v zadnjih letih sodelovali na kongresih in sestankih Mirovnega odbora. Izoblikovala sem tudi mailing listo vseh članov, ki so se zanimali za aktivnosti Mirovnega odbora. Mailing listo uporabljam za razpošiljanje novic odbora (Newsletter, nove objave na spletni strani, informacije glede Blejskega srečanja, objava protestnih pisem in javnih izjav).

 

 

 

December 2021

 

Zadnji teden novembra in prva dva tedna decembra sem večino časa namenila izpolnjevanju razpisov Javne agencije za knjigo RS. Sodelovala sem pri prijavi in kasnejši realizaciji dveh razpisov. Prvi razpis nam je omogočil kasnejše financiranje Blejskega srečanja. Drugi razpis pa je nam je omogočil izdajo prvega tujejezičnega kataloga društva. V katalogu z naslovom Literary gems, Poetry and Prose of Sovene PEN members 2021 (ISBN - 978-961-94405-9-9) sem zbrala dela sedmih slovenskih avtorjev in članov PEN centra. Katalog v angleščini smo izdali z namenom promoviranja slovenske literature v tujini.

 

Decembra sem začela tudi aktivno delati na organizaciji Blejskega srečanja. Z upravnim odborom Slovenskega PEN-a in Mirovnega odbora smo izbrali 3 glavne teme srečanja, gre za teme okroglih miz. Naslov tem in njihove opis sem prevedla angleščino in francoščino, ter začela s pisanjem vabil.

 

Januar 2022

 

Začela sem pripravljati prvi Newsletter mirovnega odbora, ki smo ga izdali v angleščini in poslali vsem PEN centrom in ostalim zainteresiranim članom. Prvi Newsletter sem naredila in poslala januarja. Newsletter je javno dostopen na spletni strani (povezava).

 

Dokončala sem tudi angleško verzijo vabila in jo poslala v odobritev upravnemu odboru. Po odobritvi sem angleško verzijo prevedla v slovenščino in francoščino. Prijavno dokumentacijo (vabila, informacije o vsebini in poteku Blejskega srečanja ter prijavne obrazce) sem poslala vsem svojim stikom iz mailing seznama in vsem PEN Centrom po svetu.

 

Dosti časa sva s Tanjo Tuma posvetili iskanju novih razpisnih priložnosti in se udeležili številnih spletnih predavanj o Evropskih projektih. Večino je organizirala Motovila.

 

Februar 2022

 

Dokončala sem prevod celotne vsebine spletne strani v francoščino in jo poslala Andrée Lück-Gaye v vpogled. Po njeni odobritvi, sem francosko vsebino naložila na splet, kjer je še vedno dostopna.

 

Januarja smo z Mirovnim odborom izoblikovali tudi »Balkansko skupino«, katere namen je združiti PEN Centre Balkana in jih spodbuditi k konstruktivnemu dialogu. Skupino vodi podpredsednik Mirovnega odbora Simon Mundy.

 

Teden pred začetkom vojne v Ukrajini smo z Mednarodnim odborom in Mednarodnim PEN-om pripravili izjavo o stanju v Ukrajini. Izjava je bila odobrena in objavljena na spletni strani le dva dni pred Ruskim napadom na Ukrajino.

 

Marec 2022

 

V ospredju so bile še vedno aktivnosti povezane z Ruskim napadom na Ukrajino. Mirovni odbor je izdal novo izjavo o Ukrajini, ki sem jo naložila na spletno stran, prevedla v francoščino in priskrbela španski prevod. Sodelovala sem v številnih pogovorih z Mednarodnim PEN-om o vojni v Ukrajini, pridobivala material za objavo na spletu in v novičniku. Na spletu sem objavila pesmi, ki so jih člani pisali v podporo Ukrajincem.

 

Zaradi Ruske agresije v Ukrajini smo z Mirovnim odborom izdali novo številko glasila - Newsletter, ki je bil v celoti posvečen vojni v Ukrajini. Dostopen je na tej povezavi.

 

Zaradi vojne v Ukrajini smo tudi prilagodili potek Blejskega srečanja. Dodali smo četrto temo (PEN stoji z Ukrajino) in posledično sem morala prilagoditi vabila ter program v slovenščini, angleščini in francoščini. Novi verziji programa in vabila sem nato poslala vsem svojim kontaktom in vsem PEN Centrom sveta. Začela sem dobivati prve prijave in jih urejati. Začela sem tudi z zbiranjem pisnih prispevkov za Zbornik srečanja.

 

Predsedniku odbora sem pomagala s prevajanjem in razpošiljanjem ponovne kandidature za mesto predsednika odbora.

 

V začetku marca se je obnova pisarne na Tomšičevi ulici 12, 1000 Ljubljana zaključila in enkrat tedensko sem se odpeljala v Ljubljano. Vsak ponedeljek sem dosegljiva v pisarni v času uradnih ur (me 10:00 in 13:00).

 

April 2022

 

April sem v celoti posvetila organizaciji Blejskega srečanja. S Tanjo Tumo sem se udeležila sestankov na Bledu (z županom Bleda, g. Janezom Fajferjem in z organizatorkama kongresov v Hotelu Park, go. Špelo Pipan in go. Nino Bernard). Sestala sem se tudi s predstavnikoma podjetja Corpohub, ki nam je pomagalo pri organizaciji Zoom konference. Ker gre za mednarodno organizacijo in mednarodni sestanek, smo tudi letos omogočili spletno sodelovanje s pomočjo Zoom konference. Na tak način smo omogočili sodelovanje članov iz Južne Amerike (Čile, Nikaragva, Argentina), Severne Amerika (Toronto in Quebec), Afrike (Kenija, Nigerija) in Azije (Vietnam, Japonska).

 

Večino časa sem porabila prebiranju, zbiranju, beleženju in spreminjanju informacij o udeležencih Blejskega srečanja. Za vse udeležence sem tudi organizirala prevoz iz letališča do hotela in po zaključku srečanja spet nazaj na letališče. Večini udeležencem sem tudi pomagala do rezervacije v Hotelu Park, kjer je Blejsko srečanje tudi potekalo.

 

Aprila smo pošiljati tudi personalizirana vabila vidnim članom in ostalim ljudem, ki smo jih želeli povabiti.

 

Zadnje tedne aprila sem porabila za pripravo trojezičnega zbornika 54. mednarodno srečanje pisateljev / 54th International Writers' Meeting / 54es Rencontres internationales d'écrivains : Bled, 2022 (ISBN - 978-961-95774-0-0). Fizično kopijo zbornika smo podarili vsem članom, ki so se Blejskega srečanja udeležili v živo. Spletno verzijo pa smo poslali vsem članom, ki so nas spremljali preko Zoom konference.

Prosim, naloži tudi pdf zbornika na splet pod Activism. Povezavo bomo lahko sporočili vsem, ki so bili z nami v Uppsali.

 

Maj 2022

 

Med 11. in 13. 5. 2022 smo s Slovenskim PEN-om organizirali in izvedli 54. Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. Tedni pred srečanjem so bili v celoti namenjeni organizaciji srečanja. Udeležencem srečanja sem pomagali pri organizacijo potovanja, prevozi iz letališča in rezervacijah nastanitve, odgovarjala pa sem tudi na vsa njihova ostala vprašanja povezana s srečanjem. Z g. Pipan iz Hotela Park smo organizirali oglede in priprave dvoran sestankov in literarnih prireditev, s predstavnikoma podjetja Corpohub smo testirali ozvočenje dvoran. Dan pred začetkom srečanja sem vso dokumentacijo in darila sponzorjev pripeljala na Bled in pomagala pri zadnjih popravkih.

 

Po Blejskem srečanju sem bila zadolžena za pisanje obširnega poročila srečanja v angleščini in prevoda v francoščino. Nato sem trojezično poročilo (angleščina, francoščina in španščina) poslala vsem udeležencem srečanja. Morala sem tudi arhivirati dosti dokumentacije povezane z organizacijo in realizacijo srečanja.

 

Junij

 

Junija sem se udeležila številnih Zoom sestankov s Tanjo Tumo, ki je po Blejskem srečanju in po predlogu Mednarodnega PEN-a postala začasna predsednica Odbora pisateljev in pisateljic za mir in Germánom Rojasem, ki je bil na Blejskem srečanju izvoljen za predsednika. To funkcijo bo prevzel jeseni. Med sestanki smo se dogovarjali o naslednjih korakih odbora in dorekli kratkoročni strateški plan. Za vse sestanke sem pisala tudi zapisnike za arhiv. Začeli smo tudi z organizacijo mednarodnega spletnega sestanka »Brainstorming meeting«, kamor smo povabili člane vseh svetovnih PEN centrov. Cilj sestanka je bila pridobitev novih idej, smernic in predlogov za nadaljnjo delovanje odbora.

 

V začetku meseca sem se svojim kontaktom poslala vabilo za sodelovanje pri novi izdaji novičnika odbora in proti koncu meseca sem dobila prve članke, ki sem jih začela urejati za novičnik.

 

Junija sem koristila tudi letni dopust (2 tedna).

 

Julij

 

Prvi teden julija sem namenila organizaciji sestanka »»Brainstorming meeting«, saj sem bila zadolžena za vse registracije. Sestanek je potekal. 7. 7. 2022 na Zoom-u in udeležilo se ga je skoraj 80 članov iz vseh delov sveta. Po sestanku sem bila zadolžena za pisanje obširnega zapisnika v angleščini in francoščini, saj sem morala zabeležiti vse ideje, ki so jih udeleženci omenili med sestankom.

 

Preostali del julija pa sem primarno posvetila novičniku. Številni avtorji so se namreč odzvali na moj poziv in poslali eseje, članke in pesmi. Po dogovoru s Tanjo Tumo in Germánom Rojasom, smo se odločili za izdajo trojezičnega novičnika (angleščina, francoščina in španščina). Zadolžena sem bila tudi za oblikovanje in urejanje dokumenta.

 

Potrebno je tudi omeniti, da smo prvotno idejo o vzpostavitvi mednarodne forumske diskusije zamenjali z novičnikom, uradno spletno stranjo, komunikacijo preko elektronske pošte in socialnih omrežij. Številni člani Slovenskega in Mednarodnega PEN-a so namreč starejši in posledično niso vešči komunikacije po spletnih forumih. Povrhu vsega smo se bali izbruhov sovražnega govora in nesoglasij, saj so bili po dveh letih pandemije člani in javnost nervozni in nestrpni. Po pogovoru z zaposlenimi iz Mednarodnega PEN-a, smo prišli do zaključka, da je najboljši način komuniciranja s člani komunikacija preko elektronske pošte, objavljanje novic na spletni strani in obveščanje bralcev o novostih na spletni strani s pomočjo elektronske pošte. Mlajšim generacijam oziroma vsem tistim, ki so vajeni spletnih omrežij, novice sporočamo tudi preko uradnega Twitter računa. Vsaj 4x letno pa člane PEN centrov širom sveta obveščamo tudi s trojezičnim novičnikom, ki je tudi objavljen na uradni spletni strani in ima tudi ISSN številko.

 

Avgust

 

Prvi teden avgusta sem posvetila zadnjim popravkom in lektoriranju Novičnika, ki sem ga poslala svojim kontaktom 9.8. 2022. Zadnji novičnik (Newsletter 4) je dosegljiv na tej povezavi, vsi novčniki odbora pa tukaj.

 

Preostali del meseca pa sem posvetila organizaciji prihajajočega sestanka »Pre-congress social media training«, ki smo ga organizirali in k sodelovanju oziroma predstavitvam povabili številne strokovnjake tega področja. Predavali so nam Aurélia Dondo (koordinatorko evropskih programov Mednarodnega PEN-a), Ross Holder (koordinator azijskih programov Mednarodnega PEN-a), Georgia Beeston (digitalna urednica Mednarodnega PEN-a) in Judyth Hill (pesnica, aktivistka in predsednica PEN San Miguel). S Corpohub smo izboljšali Zoom profil Slovenskega PEN-a, omogočili Webinarje in začeli pripravljati izobraževanje. Bila sem zadolžena za organizacijo Webinarja in za registracije vse registracije.

 

Avgusta sem prevedla protestno pismo proti grožnjam Miloradu Popoviću, ki ga je s sodelovanjem s Slovenskim PEN-om napisal Boris A Novak. Prevod smo z odborom za mir tudi delili na naši spletni strani.

 

Avgusta sem ponovno koristila 1 teden dopusta.

 

September

Prvi teden meseca je bil posvečen pripravi na sestanek »Pre-congress social media training«. Izobraževanje je potekalo preko povezave Zoom 7.9.2022 in udeležilo se ga je kar 45 ljudi širom sveta. Izobraženje me je spodbudilo k odprtju uradnega Twitter računa odbora, ki ga lahko najdete na tej povezavi.

 

Preostali del meseca pa je bil posvečen pripravi na 88. kongres Mednarodnega PEN-a, ki se je odvijal v Uppsali na Švedskem med 27. 9 in 3. 10. 2022. Priprave so obsegale branje obširne dokumentacije, usklajevanje z delegati in sodelujočimi, organizacija potovanja. V Uppsali sem sodelovala predvsem pri pripravi in realizaciji sestanka mednarodnega odbora Pisatelji in pisateljice za mir, ki je na Univerzi v Uppsali potekal 28. 9. 2022. Po končanem kongresu sem bila zadolžena za pisanje zapisnika sestanka. Pred potovanjem v Uppsalo pa sem se udeležila tudi pogovora s predsednikom centra Čile in izvoljenim predsednikom odbora pisateljev za mir Germanom Rojasem, ki je teden pred kongresom v Uppsali obiskal Slovenijo.Slovenski center PEN mi je delovno razmerje podaljšal za mesec dni, o nadaljnjem podaljšanju bodo sklepali na naslednji seji Upravnega odbora v oktobru.

Maribor, 10. 10. 2022