Pretekla srečanja

Srečanja in teme

PIRAN

01        09 - 12 maj 1968                    Združevalne vrednosti nasprotij

 

02        10 - 12 maj 1969                    Umetnost - začetek ali konec?

 

03        09 - 11 maj 1970                    Deus in machina - Deus ex machina

 

04        07 - 12 maj 1971                    Zakaj pišemo? ''''       Konferenca Mednarodnega PEN

                                                           a) Ustvarjalno pisanje kot subjektiven izraz ali kot

                                                           sredstvo moralne ali socialne akcije

                                                           b) Pisanje kot negacija smrti in pozabe

                                                           Trajnost kot kriterij vrednosti

                                                           c) Literatura kot nadomestek za religijo

                                                           ali moralne sisteme

                                                           d) Ustvarjalno pisanje kot sredstvo za navezovanje

                                                           človeških stikov skozi čas in prostor

 

05        12 - 15 maj 1972                    Literatura kot informacija

                                                           a) Literatura: od trivialnega do hermetičnega

                                                           b) Literatura: od nacionalnega k internacionalnemu

 

06        15 - 19 maj 1973                    Kaj hočemo?

                                                           a) Pisatelj in bralci

                                                           b) Tehnika pisanja

                                                           c) Pisateljevo izrazno sredstvo: ali samo materinščina

                                                           ali več jezikov

 

07        01 - 05 oktober 1974              Pisatelj in protislovja sodobne civilizacije

                                                           a) Teorija humanizma in praksa terorja

                                                            v sodobnem svetu

                                                           b) Mladi med apatijo in revoltom

 

08        07 - 11  maj 1975                   Sodobna proza

                                                           a) Roman

                                                           b) Novela

                                                           c) Esej

 

09        26 - 30 maj 1976                    Dojemanje in ustvarjanje v literaturi

                                                           a) Hermetična literatura

                                                           b) Pisatelj: ideolog ali kronist

BLED

10        11 - 15 maj 1977                    Nove alternative

                                                           a) Pisatelj v svetu, ki se ruši

                                                           b) Pisatelj v svetu, ki se gradi

                                                           c) Pisatelj kot vez med svetovoma

 

11        16 - 20 maj 1978                    Stiska sodobnega sveta in literatura

                                                           a) Svoboda, red, anarhija, nasilje

                                                           b) Ljubezen, erotika, seks, pornografija

                                                           c) Oblikovna dovršenost, šokiranje, nič

 

12        08 - 13 maj 1979                    Literatura - posredovalka novega univerzalizma

                                                           Literatura - most med narodi

 

13        06 - 11  maj 1980                   Avtor med kritiko in publiko

                                                           (Konferenca Mednarodnega PEN)

                                                           a) Kritika in uspešnica

                                                           b) Kritik kot ustvarjalec

                                                            c) Kritik in kulturna politika

 

14        13 - 17 maj 1981                    Zavore pri pisateljskem delu

                                                           a) Zunanje ovire

                                                           b) Samocenzura

                                                           c) Notranje ovire

 

15        12 - 16 maj 1982                    Literatura - ideja - ideologija

                                                           a) Literatura kot boj

                                                           b) Literatura kot igra

                                                           c) Literatura kot avantura

 

16        16 - 20 maj 1983                    Resničnost sveta in umetniška resnica

                                                           a) Manipulacija z resničnostjo in umetnost

                                                           b) Oblikovanje resničnosti v umetnosti

                                                           c) Publika kot funkcija umetniške resnice?

 

17        04 - 08 maj 1984                    Orwellovo leto 1984

                                                           a) Zgodovinski spomin

                                                            "Dan za dnem in skoraj minuto za minuto so preteklost

                                                           posodabljali. Tako je bilo mogoče dokumentirano

                                                           dokazati, da je vsaka napoved Partije pravilna ..."

                                                           b) Družbena struktura

                                                           "Na daljše obdobje je bila hierarhična družba mogoča

                                                           le na temeljih revščine in nevednosti."

                                                           c) Človekov intimni svet

                                                           "Julije nisem izdal", je rekel. O'Brien ga je zamišljeno

                                                           pogledal. "Ne!" je rekel, "ne, to drži. Julije nisi izdal."

 

18        08 - 12 maj 1985                    Dedni sovražnik

                                                           a) Nacionalno, etnično, rasno sovraštvo

                                                           b) Socialna, razredna, ideološka sovraštva

                                                           c) Osovraženo tujstvo, drugačnost, marginalnost

 

19        07 - 11  maj 1986                   Kulturna identiteta malih narodov

                                                           a) pod sodobnimi pritiski ideologij in velikih števil

                                                           b) v primežu komunikacijskih sistemov in medijev

                                                           c) v srednjeevropskem prostoru

 

20        06 - 10 maj 1987                    Resnica literature in resnica zgodovine

                                                           a) Literatura in resnica

                                                           b) Zgodovina kot oblastnikova laž in literatura

                                                           kot substitut zgodovinopisja

                                                           c) Literatura kot oblikovalka zgodovinske zavesti

 

21        11 - 15 maj 1988                    Pripadati manjšini - pripadati večini

                                                           a) Manjšina: pomanjkljivosti in prednosti

                                                           b) Od kod sovraštvo večine do manjšin?

                                                           c) Pisatelji – duhovna manjšina?

 

22        16 - 20 maj 1989                    Kako preseči deficite preteklosti med Vzhodom

                                                           in Zahodom

                                                           a) Domovina in eksil

                                                           b) Literatura v eksilu

                                                            c) Politika in literatura na Vzhodu in Zahodu

 

23        15 - 19 maj 1990                    Strah danes

24        14 –18 maj 1991                    Narodi - nacionalizmi - pisatelji

 

25        26 - 30 maj 1992                    Pero in meč

 

26        25 - 29 maj 1993                    Mar sem jaz varuh svojega brata?

 

27        24 - 28 maj 1994                    Jezik sovraštva in jezik tolerance

28        30 maj - 3 junij 1995              Fašizem nekoč in danes

                                                           Vloga pisateljev in književnosti danes

 

29        21 - 25 maj 1996                    Antigona danes

                                                           Si vis pacem ...

 

30        21 - 25 maj 1997                    "Esprits maudits"

                                                           PEN na razpotju: ali se po hladni vojni soočamo

                                                           s konflikti med civilizacijami, religijami, kulturami ...

                                                           Vojna kot video igra

 

31        20 - 24 maj 1998                    Smeh ob koncu tisočletja

                                                           Kasandra danes

 

32        19 - 23 maj 1999                    Nacionalne književnosti in proces globalizacije

                                                           Balkan:Vloga pisateljev pri uveljavljanju kulture miru

 

33        03 - 07 maj 2000                    Jezik književnosti med zemljo in obzorjem

                                                           Etika splošnih človekovih pravic pod pritiskom novih

                                                           delitev sveta

 

34        23 - 27 maj 2001                    Literatura kot Eros novega časa

                                                           Človekove pravice in poklicanost pisatelja

 

35        15 - 19 maj 2002                    Kaj nam ostaja od 20 stoletja?

                                                           Odgovornost pisatelja

 

36        21 - 25 maj 2003                    Oh, Vrli novi svet (po Huxleyu)

                                                           Oko za oko in svet bo oslepel                       

 

37        26 - 30 maj 2004                    Evropska kultura in evropske kulture

                                                           Mir, dober ali slab kompromis

 

Bled    14 - 21 junij 2005                  Svetovni kongres Mednarodnega PEN

 

                                                           Babilonski stolp - blagoslov ali prekletstvo

                                                           Literatura kot varuhinja kulturne pokrajine

                                                           Jezik miru - literatura kot lingua franca

 

38        29 marec - 1 april 2006          Globalizacija sveta - marginalizacija literature?

                                                           Vloga PEN v sodobnem svetu

                                                           Svoboda izražanja kot sredstvo proti terorizmu

 

39        28 marec - 1  april 2007         Ogroženi jeziki -  izumirajoče kulture

                                                            Branje kot družbeni dogodek

                                                           Post-totalitarni odpor

 

40        26 - 30 marec 2008                Etični odnos do zgodovine kot vir miru

                                                           Kaj je evropska zavest?

                                                           a) Filozofski in sociološki vidiki

                                                           b) Literarni, kulturni in civilizacijski vidiki

 

41        25 - 29 marec 2009                Čas osvobajanj

                                                           Vloga javnih medijev in kulture v procesih osvobajanja

                                                           Podobe ženskosti v literaturi kot pot do miru

 

42        24 - 28 marec 2010                Globalizacija za vse ali nova kolonizacija za večino

                                                           Literatura in globalizacija

                                                           Mir v vsakdanu in sanjah

 

43        04 - 08 maj 2011                    Knjižna raznolikost in prihodnost pisanja

                                                           Svoboda izražanja: vidna in nevidna cenzura

                                                           Podoba tujca kot pot do miru

 

44        16 - 20 maj 2012                    Preobrazba - nove poti ali zaton zahodne racionalistične

                                                           civilizacije

                                                           Večna sodobnost

                                                           Deliti z drugim kot pot do miru

 

45        08 - 12 maj 2013                    Literarno ustvarjanje: iz periferije v središče

                                                           Pisatelj kot ustvarjalec miru, ki se sooča z izzivi

                                                           novih medijev

                                                           Vloga PEN-a danes in v prihodnosti (diskusija)

                                                           Digitalna svoboda, mir in konflikt - deklaracija PEN-a

                                                           o digitalni svobodi (delavnica)

 

46        07 - 12 maj 2014                    "Zbogom, orožje?" Prva svetovna vojna skozi

                                                            oči literatov

                                                           "Živimo v vojni ali v miru?" Kulturne in politične

                                                           posledice velike vojne

 

47        06 - 09 maj 2015                    Pisatelj v družbi zreduciran na javno sfero?

                                                           Vidne in nevidne vojne

 

48        05 - 08 maj 2016                    Zaklad drugega

                                                           Neumnost kot temelj naše civilizacije

                                                            Vsi smo migranti - terorizem povsod

 

49        04 - 07 maj 2017                    Ali je sovražni govor vojna napoved?

                                                           Pokrajine kaosa

                                                           Vojna in mir

 

50        18 - 21 april 2018                   Zid, ograja, meja

                                                           Literatura kot pravica do sanj