SAMEER SAYEGH: Moja prijateljica iz Ukrajine - Saša

 

Sameer Sayegh

My friend from Ukrajina – SashaSitting in the park near my apartment

A woman approached with a very little child

playing with her

smilingI don't remember how she and I started speaking

but we did!

From Ukraine I am

and I am Sasha

living near you

and I am from Iraq

»Her country participated in the invasions of Iraq

led by America«.

But what is the guilt of Sasha and her child;

and what is the guilt of Sameer?

And perhaps to change the discourse of fleeing and refuging!

She said,» Are you celebrating Easter«?

I said,

»How could I celebrate anything

alone«?!

She said perhaps in desolation but with a smile

we both are refugees

perhaps to squander and throw away my loneliness

she wanted to say

I am not celebrating too for being alone with my child

almost I come here every day

let us meet!Sameer Sayegh

Moja prijateljica iz Ukrajine - SašaSedel sem v parku blizu mojega stanovanja

Pristopila je ženska z zelo majhnim otrokom,

ki se je igral z njo

nasmejanNe spomnim se, kako sva se začela pogovarjati

a sva se!

Iz Ukrajine sem

in jaz sem Saša

živim v tvoji bližini

in jaz sem iz Iraka

"Njena država je sodelovala pri invaziji na Irak

ki jo je vodila Amerika".

Toda česa je kriva Saša in njen otrok;

in česa je kriv Sameer?

In morda, da bi pogovor speljala od bega in begunstva,

je rekla: "Ali praznujete veliko noč?

Rekel sem,

"Kako bi lahko praznoval karkoli

sam"?!

Morda iz zapuščenosti, a z nasmehom je rekla,

oba sva begunca

morda je zato, da bi odpravila in pregnala mojo osamljenost,

želela dodati

tudi jaz ne praznujem, ker sem sama s svojim otrokom

skoraj vsak dan prihajam sem

naj se srečava!