SLOVENSKI PEN V DIGITALNEM DIALOGU Z JAVNOSTJO

 

Slovenski center PEN

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

www.penslovenia-zdruzenje.si

e-pošta: slopen@guest.arnes.si

 

 

Letno poročilo o izvedbi projekta

 

SLOVENSKI PEN V DIGITALNEM DIALOGU Z JAVNOSTJO

 

Razpis JPR-PO-2021, pogodba številka: C3340-21-196013

 

Trajanje projekta: 1.10.2021 – 30.9.2022

 

Slovenski PEN je po dolgih letih s sredstvi ESS redno zaposliti dve osebi, kar se je pokazalo življenjskega pomena za razvoj in delovanje društva. Vzpostavili smo dialog z javnostjo, med članstvom in oživili delovanje do take mere, da sta postali nepogrešljivi. Izvedli smo vse začrtane cilje, ki smo jih načrtovali v prijavi, še več, dobili smo dve novi glasili, ki povezujeta članstvo z javnostjo doma in v svetu.

Takoj po zaposlitvi sodelavke 1 (zahodna regija, urednica digitalne komunikacije za Slovenijo) in sodelavke 2 (vzhodna regija, urednica digitalne komunikacije za angleško in francosko govorno področje) smo se lotili posnetka stanja in načrtovanja nove spletne strani za mednarodni odbor Pisateljev in pisateljic za mir https://www.penwritersforpeacecommittee.com/ in posodabljanja spletne strani Slovenskega centra PEN https://www.penslovenia-zdruzenje.si/. Sestali smo se s programerjem, ki nudi obema stranema tehnično podporo in določili naloge in roke.

 

Mednarodni odbor Pisatelji in pisateljice za mir do letos ni imel spletne strani in so bile določene vsebine v angleškem in francoskem jeziku vključene v domačo spletno stran Slovenskega PEN-a. Delo odbora pa je zelo specifično, zato zahteva posebno obravnavo. Sodelavka 2 je s sodelovanjem oblikovalke pripravila logotip odbora, ki smo ga uskladili z Mednarodnim PEN-om, besedila, ki obravnavajo zgodovino odbora, letni festival Obrazi miru, publikacije, informacije o Blejskih srečanjih, vsa besedila v angleškem in francoskem jeziku, ki so bila pred objavo tudi lektorirana s strani domačih govorcev angleščine in francoščine. Spletna stran je bila objavljena z novim letom 2022.

 

Sodelavka 1 se je lotila urejanja in prenove domače strani, kar je bilo nared prej in je prenovljena stran zaživela že z decembrom 2022. Sproti je zbirala zgodovinske dokumente od nastanka kluba pred II. svetovno vojno do danes.

 

Obe kolegici sta tudi vzorno skrbeli za še vedno pretežno spletne sestanke odborov in razširjenih odborov ter pisali zapisnike in urejali dokumentacijo. V pripravo 54. Blejskega srečanja sta bili vključeni aktivno s pripravo tematik razgovorov, komunikacijo z govorci okroglih miz, vabili, organizaciji festival, itd.

 

V načrtu smo imeli tudi vzpostavitev živih spletnih forumov – klepetalnic, vendar se je sovražni govor na spletu v času epidemije tako razširil, da bi bili taki platformi tvegani. Težko bi urejali vse posamezne komentarje in odzive, saj bi samo to zahtevalo celega človeka. Povrhu vsega nas je pri vzpostavitvi foruma skrbela tudi varnost udeležencev, saj smo na drugih področjih zaznali hekerske vdore v penovsko komunikacijo, predvsem s strani totalitarnih režimov. Tako bi bili naši sogovorniki lahko v veliki nevarnosti. Naposled smo se odločili, da žive forume nadomestimo z novičniki, ki so obvladljivi in nudijo bralcem trajnejše vsebine. Kot združenje pesnikov in pisateljev nam je bila ta oblika komunikacije veliko bližja.

 

Sodelavka 1 je osnovala tedensko glasilo Tednik (ISSN 2784-7586); vsebino smo preizkušali med oktobrom in decembrom, dodobra pa izdelali podobo in vsebine od 1.1.2022 dalje. Spletno glasilo izhaja vsak teden, s premorom med prazniki in redkeje med poletnimi počitnicami. V rubrikah Intervju, Razprava, Zgodilo se je, Dogodki, Poezija, Mednarodni PEN, Zgodovina se dotikamo vseh žgočih družbenih pojavov pri nas in po svetu. Objavljamo tudi peticije, javna pisma in resolucije Slovenskega in Mednarodnega PEN-a. Člani in članice so zelo zadovoljni, pridno pošiljajo in berejo prispevke, pa tudi izven članstva je odmev dober. Podrobnejšo sliko bo pokazala anketa, ki jo izvajamo med članstvo in med bralci v novembru. Poleg te komunikacije je vzpostavila PEN FaceBook in Twitter račun, kjer redno objavljamo aktualne dogodke in vsebine. V okviru 54. Blejskega srečanja je usklajevala predstavitve festivala Obrazi miru in aktivno sodelovala v žiriji za šolski esej.

 

Skoraj hkrati z objavo spletne strani www.penwritersforpeacecommittee.com je sodelavka 2 uredila novičnik odbora, ki je med PEN centri naletel na zelo pozitiven odziv. Tudi tukaj se je usulo člankov, prispevkov in pesmi, tako da smo do jeseni 2022 izdali štiri številke, zadnjo v treh uradnih jezikih Mednarodnega PEN-a. Poleg novičnika in zapisnikov sestankov, je sodelavka 2 vodila priprave na 54. Blejsko srečanje, za katero je uredila zbornik prispevkov za štiri tematike, ki smo se jim posebej posvetili: Propad globalne etike – odziv pisateljev, PEN stoji z Ukrajino, Bosna in vse svetovne »Bosne«, Pet jezdecev apokalipse: covid, sovražni govor, nasilni protesti, globalno segrevanje in zaton demokracije. Po uspešno izvedenem hibridnem srečanju, je sodelavka 2 pomagala organizirati še dva zelo odmevna mednarodna spletna sestanka, ki sta veliko pripomogla k pozitivnem vzdušju v mednarodnem odboru Pisateljev in pisateljic za mir. 7. julija tako imenovani Brainstorm meeting in 7. septembra – predkongresni seminar o objavah na družbenih omrežjih. Skupaj z delegacijo Slovenskega PEN-a se je udeležila tudi 88. svetovnega kongresa PEN-a v Uppsali.

 

Sodelavka 1 poleg tedenske publikacije tudi pridno pomaga Ženskemu odboru Slovenskega centra PEN Mira, ki je po nekaj letih mrtvila ponovno zaživel, največ dela pa je s podelitvijo nagrade mira.

 

Kljub pomanjkanju sredstev je upravni odbor društva sklenil, da se delovno razmerje obema podaljša do 1. januarja 2023, medtem pa mrzlično iščemo možnosti za financiranje. Obrnili smo se na Ministrstvo za kulturo in na Ministrstvo za zunanje zadeve, saj naša mednarodna dejavnost nedvomno sodi v kulturno diplomacijo. Naš PEN center je povezan s 150 drugimi PEN centri po vsem svetu.

 

Status obeh kolegic, ki jih je v času projekta financiral ESS, je zaposleni za določen čas.

 

Podpisana si prizadevam, da bi našli trajno rešitev za zaposlitev obeh, saj bo le tako PEN živel.

 

Ljubljana, 2. 11. 2022

 

Tanja Tuma, predsednica Slovenskega centra PEN